W najbliższych latach grupa Lotos zamierza mocno postawić na rozwój działalności biznesowej na morzu (tzw. offshore). Chodzi zwłaszcza o realizację nowych przedsięwzięć na Bałtyku. Ich celem jest zarówno efektywne wykorzystanie posiadanych aktywów, jak i dywersyfikacja działalności oraz źródeł przychodów.

„W ostatnich latach wszyscy operatorzy intensywnie budują nowy rynek związany z wykorzystaniem odnawialnych źródeł energii w oparciu o konstrukcje morskich farm wiatrowych. Lotos Petrobaltic (firma zależna od Lotosu, wydobywająca ropę z dna Bałtyku – red.) również rozpoczął intensywne starania, by w najbliższych latach zająć pozycję narodowego operatora przy stawianiu, uruchamianiu oraz serwisowaniu morskich farm wiatrowych w polskiej wyłącznej strefie ekonomicznej Morza Bałtyckiego" – pisze biuro prasowe koncernu.

Dodaje, że już dziś Lotos Petrobaltic jest jedynym polskim operatorem na Bałtyku, który ma doświadczenie w poszukiwaniach i wydobyciu ropy i gazu, co w sposób naturalny predysponuje go do świadczenia również innych usług na morzu. W oparciu o te i nowe kompetencje chce zajmować się przygotowaniami i zarządzaniem projektami morskich farm wiatrowych, ich instalacją i rozruchem oraz utrzymaniem i serwisem.

Lotos pisze, że już rozpoczęły się przygotowania do inwestycji. „3 grudnia 2020 r. statek PSV Sylur, z grupy kapitałowej Lotos Petrobaltic, zakończył z sukcesem prace wiertnicze na obszarze projektowanej farmy wiatrowej Baltic II, położonej na zachód od Ławicy Słupskiej" – informuje biuro prasowe koncernu. Dodaje, że rozpoznanie geologiczne podłoża Bałtyku zlecone zostało przez niemiecką firmę RWE.

Aby sprostać nowym zadaniom, Lotos Petrobaltic rozpoczął prace koncepcyjne niezbędne do budowy specjalistycznych jednostek pływających. „Jednocześnie rozpoczęliśmy starania o pozyskanie partnera branżowego i uzyskanie autoryzacji od producentów w zakresie montażu i serwisu morskich turbin wiatrowych. Chcemy się rozwijać i dążymy do przeobrażenia Lotosu Petrobaltic z firmy stricte poszukiwawczo-wydobywczej w podmiot, który będzie działał w szeroko pojętym obszarze energetyki odnawialnej na morzu" – zapewnia Lotos.

Koncern planuje też wdrożenie na dużą skalę projektu podziemnego składowania CO2 w strukturach geologicznych pod dnem Bałtyku. Ponadto chce rozpocząć prace planistyczno-koncepcyjne nad pozyskaniem wodoru z wody morskiej.