Przychód spółki w ostatnim roku obrotowym (1.10.2008 — 30.09.2009) wyniósł 2 mld 667 mln funtów. Zysk netto wyniósł 43,7 mln funtów i był o 64,5 proc. niższy niż w roku obrotowym zakończonym we wrześniu 2008 r.

Całkowity przychód easyJet w przeliczeniu na pasażera wzrósł o 10,9 proc. Przewoźnik zawdzięcza to wzmocnieniu swojej siatki połączeń i jak przyznają jego władze — redukcji możliwości przewozowych kluczowych konkurentów o około 6 proc. Na wzrost przychodów spółki miało też wpływ zwiększenie o 2,6 proc. łącznej długości obsługiwanych tras.

W ciągu ostatnich 12 miesięcy z usług linii skorzystało 45,2 mln osób — o 3,4 proc. więcej niż w roku wcześniejszym. Spadek zysku to m.in. konsekwencja wzrostu cen paliwa o 86,1 mln funtów w skali roku i spadku przychodów z tytułu odsetek o 30,5 miliona funtów.

W ramach redukcji kosztów władze przewoźnika pozbyły się 19 wysokokosztowych maszyn i renegocjowały umowę ze spółką która zajmuje się przeglądami, konserwacją i modernizacją samolotów. To ostatnie ma przynieść oszczędności na poziomie 175 milionów funtów w czasie 11 lat obowiązywania kontraktu.