– Teraz plan jest jak ramy, które dopiero zostaną wypełnione treścią – uważa Łukasz Adamczyk z Polskiej Rady Biznesu. To opinia siedmiu największych organizacji przedsiębiorców skupionych w Kongresie Przedsiębiorców. Ich zdaniem plan jest trudny do oceny, bo mało konkretny. – Czekamy na założenia i projekty ustaw – mówili w piątek przedsiębiorcy. Ich zdaniem reguła wydatkowa wymaga doprecyzowania.

Wątpliwości budzi skala oszczędności (1 proc. PKB) wynikająca z wprowadzenia innego sposobu zarządzania płynnością w instytucjach publicznych. Przedsiębiorcy oczekują większej determinacji rządu w sprawie reformy KRUS i rozszerzenia systemu powszechnego systemu ubezpieczenia społecznego. Opowiadają się za wydłużeniem wieku emerytalnego. Zapowiedzieli też na czerwiec II Kongres Przedsiębiorców.