Słowacki resort skarbu poręczył 166 mln euro pożyczki zaciągniętej przez Cargo Slovakia ZSSK Cargo. Bruksela chce ustalić, czy było to zgodne z unijnymi przepisami o pomocy publicznej. Zaciągnięta pożyczkę przewoźnik chce przeznaczyć na pokrycie kosztów związanych z bieżącą działalności spółki. Bruksela ma podejrzenie, że takie postępowanie rządu zakłóci równowagę na wewnętrznym rynku kolejowych przewozów towarowych na Słowacji, a co za tym idzie udzielona pomoc nie była legalna w świetle unijnego prawa.

Państwa członkowskie UE jeżeli chcą wesprzeć finansowo swoje firmy muszą uzyskać zgodę Komisji na udzielenie pomocy publicznej. Ta jest dawana, głównie na inwestycje, pod wieloma warunkami. Może być uzależniona od przedstawieniu programu restrukturyzacji, czy jak w przypadku Francji — otwarcia rynku.