Na wartość rynku składają się opłaty za leki i sprzęt medyczny, usługi rehabilitacyjne, badania diagnostyczne i wizyty lekarskie ponoszone bezpośrednio z kieszeni pacjenta, opłaty w szarej strefie, abonamenty oferowane przez firmy medyczne, prywatne ubezpieczenia zdrowotne oferowane przez towarzystwa ubezpieczeniowe oraz inne opłaty ponoszone bezpośrednio z kieszeni pacjenta.

Jak zauważają eksperci PMR, mimo kryzysu ekonomicznego, który przyczynił się do spadku dynamiki wzrostu rynku abonamentów medycznych w Polsce, w 2009 r. czołowe prywatne firmy medyczne intensywnie rozwijały swoje zaplecze medyczne, zarówno w zakresie świadczeń ambulatoryjnych, jak i szpitalnych. Uruchamianie własnych szpitali było nowym trendem w 2009 r. – wcześniej bowiem firmy będące liderami w zakresie sprzedaży abonamentów medycznych nie posiadały własnego zaplecza szpitalnego.

Na rynku polskim zaczęły też powstawać niepubliczne szpitale nastawione w większości na realizowanie świadczeń płatnych bezpośrednio z kieszeni pacjenta lub objętych abonamentami medycznymi/ dodatkowymi ubezpieczeniami zdrowotnymi. Były to nie tylko małe placówki, specjalizujące się z chirurgii jednego dnia, ale również większe, wieloprofilowe szpitale.

Przykładem takiej inwestycji jest Szpital św. Rafała uruchomiony w Krakowie przez Scanmed, który docelowo ma składać się ze 150 łóżek. Placówka oferuje obecnie świadczenia z zakresu ortopedii, chirurgii ogólnej i chirurgii plastycznej, ale Scanmed planuje w przyszłości zwiększenie liczby specjalizacji placówki (np. o kardiochirurgię). Inną firmą z sektora prywatnego, która w 2009 r. otworzyła swoją placówkę szpitalną jest Medicover. Warszawski Szpital Medicover, wybudowany kosztem około 40 mln euro, składa się ze 180 łóżek (docelowo ich liczba ma wzrosnąć do 270) i oferuje świadczenia z zakresu m.in. ginekologii, położnictwa, pediatrii, chorób wewnętrznych, angiologii, kardiologii i chirurgii. Carolina Medical Center, w którym udziały ma Medicover na początku 2010 r. otworzył w Warszawie 34-łóżkową klinikę specjalizującą się w leczeniu urazów ortopedycznych, zwłaszcza z zakresu medycyny sportowej. Zarówno Medicover jak i Carolina Medical Center nie oferują żadnych świadczeń szpitalnych w ramach kontraktu z NFZ.