- Złożenie przez nas oferty na dokończenie budowy po firmie Covec będzie uzależnione od szczegółowych warunków określonych przez GDDKiA w trakcie spodziewanych negocjacji. Kluczową kwestią będzie precyzyjne określenie zakresu prac koniecznych do wykonania przed Euro 2012 – powiedział Dariusz Blocher, prezes Budimeksu.

Jak dowiedziała się "Rz" Budimex w pojedynkę jest gotowy dokończyć budowę odcinka o długości od 8 do 12 km. Do wykonania całej części budowanej dotąd przez Covec autostrady A2 będzie jednak potrzebował partnera z którym stworzy konsorcjum.

Rząd wyrzucił Chińczyków z budowy A2

O odstąpieniu od umów z chińskim konsorcjum, które budowało odcinki A i C autostrady A2, GDDKiA zdecydowała 13 czerwca. Obecnie analizuje warianty dotyczące sposobu wyłonienia wykonawców, którzy dokończą budowę. Rozważana jest możliwość szybkiego wyłonienia nowych wykonawców zgodnie z prawem zamówień publicznych - w wyniku przetargu albo procedury negocjacyjnej, tak prace zostały wznowione w lipcu.

Jak informuje GDDKiA, ostateczna decyzja może być podjęta po uprawomocnieniu się odstąpienia strony polskiej od umów  z konsorcjum Covec. Zgodnie z warunkami kontraktu, uprawomocnienie się podjętej w poniedziałek przez GDDKiA decyzji nastąpi po 14 dniach, czyli 27 czerwca. Do tego czasu Covec  może jeszcze porozumieć się ze stroną polską.