Za dokończenie budowy autostrady A4 na odcinku Rzeszów Zachód – Rzeszów Centralny  Budimex chce  183,97 mln zł.

To czy Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad  podpisze umowę z Budimeksem okaże się  po zakończeniu kolejnego etapu – kontroli całego postępowania przetargowego przez Prezesa Urzędu Zamówień Publicznych.

Budżet na dokończenie inwestycji wynosił 221 mln zł o ok. 40 mln zł więcej niż najkorzystniejsza oferta.

Nowy wykonawca będzie miała 14 miesięcy na dokończenie budowy całego odcinka. Do wykonania pozostała część nasypów, warstwy konstrukcyjne nawierzchni, dokończenie prac przy Obwodzie Utrzymania Autostrady i węźle autostradowym Rzeszów Zachód oraz prace wykończeniowe.

Pierwotnie  autostradę  budowało  polsko – indyjskie konsorcjum firm Radko, Autostrada Wschodnia,  oraz Punj Lloyd z Indii.  GDDKiA wypowiedziała umowę w maju  -  powodem był  miał być brak płynności finansowej i brak możliwości  dalszej realizacji inwestycji. W ciągu 23 miesięcy  trwania kontraktu  wykonawca  zrealizował zaledwie 49  proc.  zakresu finansowego umowy, podczas gdy czas trwania kontraktu był pierwotnie określony na 18 miesięcy. Termin ten przedłużany w wyniku uznanych roszczeń wykonawcy, minął 11 lutego 2012 r.

W ostatnich dniach grudnia GDDKiA otworzyła  oferty na dokończenie   dwóch odcinków autostrady A1 z Czerniewic do Brzezia i z Brzezia do Kowal.  W obu postępowaniach najniższą  ofertę złożyła włoska firma Salini. Odcinek A1 z Czerniwic do Brzezia chcą realizować za ponad 450 mln zł.  Dokończenie odcinka  Brzezie – Kowal firma wyceniła na ok. 609 mln zł.

Wcześniej oba fragmenty budowały konsorcja z irlandzka firma  SRB Civil Engineering za 1,8 mld zł.  Kontrakty zostały  zerwane na początku września.