- Od tego roku każdy pociąg będzie miał jednolitą i czytelną zapowiedź na wyposażonych w nagłośnienie stacjach, przystankach i dworcach kolejowych w całej Polsce – poinformował Mirosław Siemieniec, rzecznik prasowy PKP Polskie Linie Kolejowe S.A. - Informacje na wyświetlaczach będą prezentowane według tego samego standardu.

Jednym z jego elementów nowego standardu będzie zakaz stosowania reklam czy informacji o charakterze promocyjnym.

Akcja PKP obejmie ok. 2,5 tys. czynnych stacji i przystanków, z których ponad 1,2 tys. wyposażonych jest w urządzenia do wygłaszania zapowiedzi głosowych, a na 60 zamontowane są urządzenia do wyświetlania dynamicznej informacji pasażerskiej.

- Gwarancją jakości informacji przekazywanych pasażerom na dworcach i peronach będzie system weryfikacji SLA (Service Level Agreement), który określa m.in. kary umowne dla operatorów za niewłaściwe wygłaszanie komunikatów. Ich poprawność będzie na bieżąco kontrolowana przez ok. 100 pracowników Polskich Linii Kolejowych w całej Polsce – informuje Mirosław Siemieniec.

Od roku PLK odpowiada już za plakatową informację o ruchu pociągów. Odpowiednie plakaty z rozkładem jazdy wywieszane są na wszystkich stacjach i dworcach.

Wszelkie zmiany i korekty rozkładu są publikowane przez PLK na 21 dni przed ich wprowadzeniem.

PKP zapowiada, że kontynuowany będzie także proces ujednolicania oznakowania na dworcach i peronach (jednakowe tablice z oznaczeniami m.in. numerów peronów, nazw przystanków oraz stacji kolejowych).