Przewiduje się, że po oddaniu tego "kawałka" czas przejazdu między stolicą a Wrocławiem skróci się nawet o godzinę. Nowa droga omija trzy miasta (Syców, Kępno, Wieruszów) i kilkanaście wiosek Koszt zaprojektowania i wybudowania 45 km dwupasmowej drogi przekroczył 1, 274 mln zł. Unijne dofinansowanie to przeszło 1 mld zł. W wyniku tej inwestycji prócz osobnych jezdni w obu kierunkach powstały węzły drogowe, 2 miejsca obsługi podróżnych przepusty i przejścia dla zwierząt, urządzenia organizacji ruchu i bezpieczeństwa ruchu drogowego oraz ekrany akustyczne i system podczyszczania wód opadowych.

Przedstawiciele Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad (inwestor)informują, że całość prac zakończyła się w terminie, wykonawcy nie przekroczyli zaplanowanych kosztów i dopełniono już wszystkie wymagane formalności. Utrzymują też, że wśród głównych korzyści oddania tego odcinka do eksploatacji  są: zwiększenie przepustowości drogi, poprawa bezpieczeństwa ruchu, ograniczenie liczby wypadków oraz ofiar śmiertelnych, a także  wzrost atrakcyjności terenów inwestycyjnych, co przyczyni się do rozwoju regionu.