Gaz ziemny ma wejść do oferty spółki z początkiem 2015 r. Sprzedaż ma być ukierunkowana na klientów biznesowych z sektora MSP, do których Fiten kieruje również większą część detalicznej sprzedaży energii.

Jak tłumaczy zarząd spółki, skuteczne dotarcie do odbiorców końcowych możliwe będzie dzięki wykorzystaniu obecnych kanałów sprzedaży, a także doświadczenia wyniesionego z dotychczasowej działalności na rynku energii.

- Będziemy korzystać z rozwiniętej w 2014 roku sieci sprzedawców i oferować gaz ziemny zarówno w ofercie łączonej ze sprzedażą energii, jak i niezależnie - mówi Roman Pluszczew, prezes Fiten. Jak dodaje rozszerzenie działalności o segment gazu jest naturalną konsekwencją rozwoju grupy.

- Rynek uważam za perspektywiczny i liczę na to, że w tym segmencie uda nam się powtórzyć sukcesy tegorocznej kontraktacji dostaw energii - komentuje prezes.

W pierwszym półroczu br. Fiten podpisując szereg umówi partnerskich, zbudował sieć handlową umożliwiającą dodarcie do odbiorców końcowych na terenie całej Polski. Spółka, której działalność skupiała się dotychczas na obrocie hurtowym, zakłada że sprzedaż dla biznesu będzie stawać się coraz bardziej istotnym składnikiem przychodów w przyszłych kwartałach. Rozszerzenie oferty o segment gazu ma pomóc w realizacji tych założeń.