Według prognoz Polskiego Stowarzyszenia Wykonawców Nawierzchni Asfaltowych (PSWNA), wykorzystanie nowych technologii będzie szczególnie przydatne w realizacji nowych inwestycji infrastrukturalnych związanych z unijną perspektywą finansową na lata 2014-2020.

Pierwsze odcinki dróg, do budowy których wykorzystano długowieczny asfalt to między innymi droga ekspresowa S8 na odcinku Opacz – Janki Małe – Paszków, a także obwodnica Skawiny. Oddano je do ruch odpowiednio we wrześniu i październiku ubiegłego roku. Obecnie trwają także prace przygotowawcze do położenia nowego asfaltu na kilku kolejnych odcinkach dróg.

Długowieczny asfalt jest bardziej wytrzymały dzięki zastosowaniu w jego składzie polimerów. - Asfalt modyfikowany polimerem charakteryzuje się zwiększoną odpornością na powstawanie kolein i spękanie. Jest także odporny na działanie wody i mrozu oraz wykazuje bardzo dużą wytrzymałość na zmęczenie – tłumaczy dyrektor ds. badań i rozwoju w Orlen Asfalt, Krzysztof Błażejowski. Jak twierdzi, taka nawierzchnia jest dużo bardziej odporna na silne obciążenie ruchem ciężarówek.

Dzięki zastosowaniu nowej generacji asfaltów znacząco, bo aż do 50 lat, wydłuża się czas użytkowania drogi bez konieczności przeprowadzania poważnych remontów. - Branża drogowa potrzebuje nowych technologii, nowoczesne długotrwałe nawierzchnie asfaltowe to przyszłość polskich dróg – podkreśla prezes PSWNA, Andrzej Wyszyński.

Jak wynika z raportu PMR „Budownictwo drogowe w Polsce 2015-2020", sektor budownictwa drogowego w Polsce wzrośnie w tym roku o ponad 10 proc.. Jak wskazują analitycy rynku, jeszcze silniejsza dynamika przewidywana jest w kolejnych latach, począwszy od 2016 roku aż do 2018. - To szansa dla polskiego drogownictwa, aby w okresie rozwoju i szczytu inwestycyjnego zastosować najnowocześniejsze technologie - twierdzi PSWNA.