Po ponad roku zastanawiania Lentex zdecydował, że zainwestuje 50,3 mln zł w nową linię produkcyjną do produkcji włóknin wodnoigłowanych (typu spunlace) w Lublińcu. Inwestycja obejmuje zakup linii i przygotowanie infrastruktury technicznej. Chodzi m.in. o przebudowę istniejącego budynku magazynowego na budynek produkcyjno-magazynowy. Instalacja pozwoli spółce ponaddwukrotnie zwiększyć obecny potencjał produkcyjny segmentu włóknin typu spunlace.

Wcześniej zarząd giełdowej spółki rozważał rozwiązanie, gdzie sam miałby kupić maszynę do produkcji włóknin przeznaczonych do segmentu motoryzacyjnego, zaś jego spółka zależna Novita miała zakup maszyny do produkcji włóknin wodnoigłowanych. Każda z tych inwestycji mogła być warta po ok. 7 mln euro (po ok. 29 mln zł).

Lentex tłumaczy, że za podjęciem prac przemawiają rosnące potrzeby zakupowe obecnych odbiorców. - Przy obecnym pełnym obłożeniu posiadanych ciągów do produkcji włóknin typu spunlace prace badawczo-rozwojowe nad nowymi projektami, jak również dywersyfikacja odbiorców, są mocno ograniczone - wskazuje zarząd Lenteksu.

Firma z Lublińca chce, aby inwestycja w ok. 20 proc. była sfinansowana ze środków własnych. Pozostałe 80 proc. miałoby pochodzić z finansowania zewnętrznego. Zarząd planuje zakończyć realizację inwestycji i tym samym rozpocząć produkcję na nowej linii technologicznej w I kwartale 2017 r.