Tony Mercer: Wielka zmiana w usługach wizowych i identyfikacyjnych

Outsourcing usług wizowych i innych usług publicznych związanych z weryfikacją tożsamości jest jedną z rewolucyjnych zmian w tej dziedzinie w ciągu ostatnich 20 lat – mówi Tony Mercer, były urzędnik służby cywilnej Wielkiej Brytanii.

Publikacja: 24.05.2024 04:30

Tony Mercer: Wielka zmiana w usługach wizowych i identyfikacyjnych

Foto: Bloomberg

Pełnił pan ważną funkcję w brytyjskiej służbie cywilnej. Na czym dokładnie polegała pana praca?

Pracowałem w służbie cywilnej Wielkiej Brytanii, w ministerstwach spraw wewnętrznych oraz spraw zagranicznych. Zajmowałem się kwestiami związanymi z bezpieczeństwem granic, wizami, zarządzaniem migracją ludności i weryfikacją tożsamości. Kierowałem m.in. programem wiz biometrycznych i dowodów tożsamości dla obcokrajowców, a także projektami związanymi z transformacją cyfrową sektora publicznego w zakresie integracji technologii biometrycznych i rynkowo dostępnych aplikacji. Od 2010 roku świadczę usługi doradcze dla rządów, instytucji międzynarodowych oraz sektora prywatnego w tym obszarze.

Jak opisałby pan zmiany w obszarze usług konsularnych na przestrzeni ostatnich lat?

Dynamicznie rosnąca liczba podróży międzynarodowych na całym świecie stanowi wyzwanie dla większości rządów. Zwiększyło się ekonomiczne znaczenie turystyki, handlu i edukacji. Jednak pojawiły się coraz poważniejsze zagrożenia dla bezpieczeństwa publicznego. Technologie biometryczne i cyfrowe zostały opracowane w celu poprawy efektywności i bezpieczeństwa usług konsularnych. Wprowadzenie tych innowacyjnych rozwiązań było dużym obciążeniem organizacyjnym, finansowym i logistycznymi dla państw. Dlatego rządy zwróciły się do zewnętrznych dostawców usług, szukając u nich wsparcia w wykonywaniu czynności, takich jak zbieranie danych biometrycznych czy zarządzanie procesem składania wniosków wizowych. Nie obejmują one samej oceny wniosków czy decyzji dotyczącej przyznania wizy. Współpraca z zewnętrznymi dostawcami usług stała się integralną częścią usług konsularnych rządów wysokorozwiniętych państw.

Czytaj więcej

Przedterminowe wybory w Wielkiej Brytanii. Torysom pozostała wiara w cud

Jakie kryteria należy uwzględnić przy wyborze zewnętrznego podmiotu do obsługi wniosków wizowych?

Podczas wdrażania brytyjskiego programu wiz biometrycznych założyliśmy, że wybrany dostawca usług wizowych ma blisko współpracować z nami nad opracowaniem bezpiecznego, zrównoważonego i opłacalnego rozwiązania. Musiało ono gwarantować efektywność operacyjną, atrakcyjność wizualną i wyposażenie na najwyższym poziomie, połączone z możliwością zbierania danych biometrycznych, a także ich bezpiecznego przesyłu. Te kryteria są równie istotne dzisiaj. Partner zewnętrzny musiał zapewnić odpowiednie zdolności operacyjne, być zaangażowanym we współpracę i oferować wysoką jakość usług opartych na zasadach uczciwości, niezawodności oraz bezpieczeństwa systemów i procesów. Bo środki publiczne muszą być wykorzystywane w sposób efektywny i przynosić maksymalne korzyści zarówno z punktu widzenia rządu, jak i społeczeństwa.

Jakie czynniki wpłynęły na sukces programu wiz biometrycznych, za którego wdrożenie był pan odpowiedzialny?

Kluczem do sukcesu było zastosowanie innowacyjnych rozwiązań. Podjęliśmy decyzję o zleceniu zadań na poziomie globalnym, w tym pobieranie identyfikatorów biometrycznych, zewnętrznemu dostawcy. Nasz sukces zawdzięczamy bliskiej współpracy z wybranym przez nas podmiotem zewnętrznym, którego szybkie tempo pracy pozwoliło zrealizować projekt zgodnie z harmonogramem, choć był on niezwykle napięty. Jednocześnie spełnione zostały określone w umowie warunki dotrzymania wysokiej jakości usług oraz przestrzegania rygorystycznych procedur. Wkład finansowy dokonany przez partnera zewnętrznego na początku projektu oraz efektywność kosztowa świadczonych przez niego usług umożliwiły rozszerzenie outsourcingu pod względem geograficznym i powszechny dostęp do usług wizowych Wielkiej Brytanii.

W jaki sposób outsourcing usług wizowych wpływa na ogólną wydajność i skuteczność przetwarzania aplikacji wizowych?

Utrzymanie biura ds. wiz za granicą jest wysokie. Współpraca z zewnętrznym dostawcą usług wizowych wykorzystującym nowoczesne systemy informatyczne do optymalizacji procesów znacznie te koszty redukuje i pozwala rządom skoncentrować się na kluczowych aspektach swojej działalności. Takie rozwiązanie umożliwia również większą elastyczność, bowiem wnioski wizowe mogą być przetwarzane w placówkach konsularnych za granicą, w ośrodkach regionalnych lub być przekazywane do Wielkiej Brytanii do rozpatrzenia.

Jakie są najważniejsze korzyści i wyzwania wynikające z outsourcingu usług wizowych?

Oczekiwania społeczne dotyczące jakości usług wizowych są wysokie, a rządy muszą działać w ramach ograniczonych budżetów. W takiej sytuacji współpraca z partnerami zewnętrznymi pozwala zapewnić wygodne i łatwo dostępne miejsca do profesjonalnej obsługi osób ubiegających się o wizę, zwiększać zdolności operacyjne dzięki wielofunkcyjnym centrom aplikacyjnym, zachować wysoką jakość usług przy jednoczesnej redukcji kosztów i z zachowaniem najwyższych standardów bezpieczeństwa w przetwarzaniu danych.

W jaki sposób unijny system wjazdu/wyjazdu (EES) przyczyni się do poprawy zarządzania granicami i bezpieczeństwa w strefie Schengen?

Unijny system wjazdu i wyjazdu zwany EES (ang. Entry Exit System), który ma wejść w życie w październiku br., będzie stosowany do automatycznego monitorowania każdorazowego przekroczenia zewnętrznej granicy Unii Europejskiej przez obywateli państw trzecich. System ma poprawić jakość kontroli granicznych, zapobiegać nielegalnej migracji i chronić bezpieczeństwo obywateli Unii. Ma również ułatwić legalne podróże na teren Wspólnoty, jednocześnie umożliwiając skuteczniejsze wykrywanie i identyfikację osób, które przekroczyły długość pobytu i pozostają na terenie UE nielegalnie.

Wdrożenie unijnego systemu EES to wyzwanie. Chodzi o dodatkowy czas potrzebny na przetwarzanie informacji, wymogi infrastrukturalne oraz konieczność zapewnienia kompatybilności z systemami informatycznymi innych krajów. Państwa członkowskie UE przygotowują się do sprostania tym wyzwaniom. Rozporządzenie w sprawie EES przewiduje możliwość ustanowienia krajowych programów ułatwień wjazdu na zasadzie dobrowolności dla obywateli państw trzecich, którzy przeszli wstępną weryfikację, zostali uznani za podróżnych niskiego ryzyka i zarejestrowani. Chociaż niektóre państwa wykazały zainteresowanie tym wariantem, swoją uwagę skupiły na razie na przygotowaniu stanowisk do samoobsługi, tzw. kiosków, które umożliwiają podróżnym samodzielne zarejestrowanie się w punktach kontrolnych na granicy. Zewnętrzni dostawcy usług odgrywają istotną rolę w łagodzeniu części wyzwań, zwłaszcza tam, gdzie zwiększone obciążenie lub inne czynniki mogą stwarzać ryzyko zakłóceń w bieżących działaniach.

W jaki sposób outsourcing może poprawić jakość obsługi przy jednoczesnej optymalizacji kosztów z punktu widzenia osób mieszkających poza granicami swojego kraju?

Outsourcing usług wizowych oraz innych usług publicznych związanych z weryfikacją tożsamości jest jedną z najbardziej rewolucyjnych zmian, jakie wprowadzono w sposobie ich świadczenia w ciągu ostatnich 20 lat. Państwa, które zdecydowały się na wdrożenie tego rozwiązania, niewątpliwie zauważyły istotną poprawę zarówno w ich zdolności do obsługi klientów w czasie rosnącego zainteresowania usługami wizowymi, jak i w ich jakości. Technologia odegrała i będzie nadal odgrywać istotną rolę w rozwoju usług wizowych w przyszłości, przyczyniając się do obniżenia kosztów i ułatwienia procesu składania wniosków, a także oferując dodatkowe usługi premium, takie jak składanie wniosków czy przekazywanie danych biometrycznych z domu, biura lub innych lokalizacji. Wykorzystanie mobilnych centrów zwiększyło dostępność usług wizowych, natomiast samoobsługowe stanowiska w centrach obsługi wniosków skróciły czas oczekiwania.

Czy świat bez wiz może stać się rzeczywistością?

W najbliższej przyszłości jest to mało prawdopodobne, chociaż forma i charakter wiz oraz sposób realizacji usług wizowych będą się niewątpliwie rozwijać. Technologie biometryczne stają się coraz bardziej zaawansowane i w coraz większym stopniu dostępne również w urządzeniach mobilnych, pozwalając użytkownikom samodzielnie zbierać swoje dane biometryczne za pomocą smartfonów lub tabletów. Zadaniem rządów pozostanie właściwa identyfikacja i potwierdzanie tożsamości osób ubiegających się o wizę. Ważne, aby dostawcy usług wizowych dotrzymywali kroku tym zmianom i byli w stanie zaproponować własne rozwiązania. Będą oni nadal ważnym elementem programów wizowych, paszportowych i innych usług publicznych związanych z migracją ludności i potwierdzaniem tożsamości

Tony Mercer

Były urzędnik służby cywilnej Wielkiej Brytanii specjalizujący się w kwestiach związanych z migracjami i tożsamością. Kierował dwoma głównymi programami biometrycznymi: „Wizy biometryczne” i „Dowody tożsamości dla cudzoziemców”. Jego doświadczenie obejmuje zarządzanie operacyjne, outsourcing rządowych usług związanych z tożsamością oraz strategiczny rozwój systemów imigracyjnych. Ostatnio pracował w sektorze prywatnym, wspierając rządy i organizacje w projektach związanych z tożsamością, migracją i kontrolą graniczną. Brał także udział w badaniach zleconych przez Komisję Europejską. ∑

Biznes
Aktualna lista wstydu. Wiemy, które firmy nadal handlują z Rosją
Biznes
WHO ostrzega przed podróbkami Ozempicu. Mogą być bardzo szkodliwe
Biznes
Zmiany w kaucjach pod dyktando odpadów. Posłanka PO forsuje zmiany
Biznes
Automatyzacja procesów biznesowych. Jak robią to największe polskie firmy?
Biznes
Polacy ruszają na wakacje. Ile chcą wydać? Dokąd pojadą?
Materiał Promocyjny
Sztuczna inteligencja może być wykorzystywana w każdej branży