We wrześniu Rafako, PBG i MS Galleon zawarły porozumienie przedłużające termin na spełnienie się warunków zawieszających do 31.10 zobowiązanie MS Galleon do kupna akcji Rafako, należących do PBG oraz udziałów w kapitale zakładowym Multaros. Jednak 31 października zawarto kolejne porozumienie przedłużające powyższe warunki.

W czwartek 1 grudnia br., Rafako opublikowało ostatecznie komunikat, z którego wynika, że do 30 listopada 2022 r. nie doszło do dalszego przedłużenia, ani uzgodnienia woli przedłużenia, zastrzeżonego w umowie sprzedaży terminu na spełnienie się warunków zawieszających. Nie doszło też do spełnienia się wszystkich warunków zawieszających zastrzeżonych w umowie sprzedaży. Nie doszło wreszcie do zrzeczenia się przez Inwestora niespełnionych do dnia 30 listopada 2022 roku warunków zawieszających zastrzeżonych w umowie sprzedaży.

W marcu 2022 r. PBG zawarło z Rafako oraz austriacką firmą MS Galleon, kontrolowaną przez polskiego miliardera Michała Sołowowa, trójstronną warunkową umowę sprzedaży, na podstawie której PBG ma sprzedać inwestorowi blisko 7,7 mln akcji Rafako i udziały w kapitale zakładowym Multaros Trading Company Limited, czyli pośrednio 34,8 mln akcji Rafako należących do Multarosa.

Czytaj więcej

Rafako bliżej ukończenia prac w Radlinie. Zakończono najważniejszy etap