Firma odnotowała w pierwszym kwartale 2022 roku znaczący wzrost zysku netto. Poszybował on górę o 220 proc. rok do roku, do 110 mln zł. Natomiast skorygowana EBITDA wzrosła o 136 proc. r./r., do 178,9 mln zł.

Przychody ze sprzedaży od stycznia do marca tego roku osiągnęły także rekordowy poziom 2,47 mld zł, co oznacza wzrost o 289 proc. rok do roku. To efekt głównie wyższych przychodów w dziale obrotu i sprzedaży o 1,8 mld zł oraz lądowych farm wiatrowych o 39 mln zł. Tak dobre wyniki spółka tłumaczy – poza wysokimi cenami energii – bardzo dobrą wietrznością od początku roku. Orkan Franklin rozkręcił wiatraki Polenergii do nienotowanych dotychczas poziomów – podkreśla spółka i dodaje, że 21 lutego generacja segmentu wiatrowego spółki osiągnęła moc 250 MW, co stanowiło blisko 89 proc. całkowitej mocy farm wiatrowych Polenergii. Produkcja netto zielonej energii z lądowych farm wiatrowych w pierwszym kwartale tego roku osiągnęła rekordowy poziom 268,5 GWh. W porównaniu z I kw. ubiegłego roku oznacza to wzrost o 55 proc.

– Utrzymujące się wysokie ceny energii wraz z ograniczonym wykorzystaniem konwencjonalnych surowców, takich jak węgiel, gaz i ropa naftowa, mogą stać się dodatkowym bodźcem do zwiększenia skali inwestycji w odnawialne źródła energii – komentuje dr Michał Michalski, prezes Polenergii.

Średnia wydajność całego sektora w Polsce w pierwszym kwartale 2022 roku wyniosła 41,7 proc.