W Ocenie Skutków Regulacji opublikowanej przez Rządowe Centrum Legislacji czytamy, że w celu zapewnienia wysokich poziomów selektywnego zbierania odpadów opakowaniowych powstałych z jednorazowych butelek z tworzyw sztucznych na napoje o pojemności do 3l, rekomenduje się wprowadzenie systemu kaucyjnego. - W projekcie ustawy zostaną określone wymagania dotyczące utworzenia i prowadzenia przez przedsiębiorców systemu kaucyjnego, który będzie wspomagać selektywne zbieranie opakowań – podaje dokument.

Chodzi o opakowania szklane na napoje wielokrotnego użytku o pojemności do 1,5l. Nieodebrana przez konsumentów kaucja zostanie przeznaczona na finansowanie systemu. Przepisy obejmą każdy sklep o powierzchni handlowej powyżej 100 mkw. do odbierania pustych opakowań oraz do zwrotu kaucji. Mniejsze punkty mogą odbierać te opakowania i zarazem zwracać kaucję na zasadzie dobrowolności. Wszystkie będą natomiast obowiązane do pobierania kaucji. Ustawa nie wprowadza obowiązków sprawozdawczych dla jednostek handlowych.

Wprowadzający napoje w opakowaniach na rynek, w ramach systemu kaucyjnego, będą zobowiązani do sfinansowania co najmniej zbierania opakowań i odpadów opakowaniowych, odbierania ich i transportu do producenta oraz odpadów opakowaniowych do zakładu przetwarzania. W projekcie określono podstawowe warunki, które musi spełnić system kaucyjny tworzony przez podmiot reprezentujący wprowadzających napoje w opakowaniach.

Czytaj więcej

Polacy chcą oddawać szklane butelki do sklepów