Wiele informacji dostępnych w systemach informatycznych nie jest wykorzystywana z powodu braku odpowiednich narzędzi do ich wizualizacji czy wychwytywania odchyleń od założonych norm. Arcus Systemy Informatyczne oferuje rozwiązanie tego problemu – one4all,  którego podstawowym elementem jest Microsoft Dynamics AX.

– one4all to zintegrowana platforma informatyczna dedykowana dla konkretnego sektora czy  branży. Zawiera zintegrowane i zmodyfikowane i na indywidualne potrzeby klientów podstawowe systemy informatyczne, takie jak:

ERP – Microsoft Dynamics AX wraz systemem HR (tzw. twardy i miękki HR)

- CRM – Microsoft Dynamics CRM

Zunifikowana Komunikacja – m.in.: Skype dla firm, Exchange i Arcus Contact Center (zintegrowany z portalem dla klientów oraz systemem serwisowym typu help desk i CRM)

- Portal dla klientów

- Portal pracowniczy i Intranet

- Business Intelligence

- Elektroniczny Obieg Dokumentów i repozytorium danych

- Zarządzanie infrastrukturą (chmura prywatna i hybrydowa).

one4all zawiera zestaw gotowych narzędzi, które umożliwiają klientom wykorzystanie w przyjazny sposób możliwości poszczególnych systemów i programów komputerowych. Jednocześnie mechanizmy one4all zapewniają szybsze i łatwiejsze wdrożenie całego rozwiązania.

– Mamy 20 lat doświadczenia we wdrażaniu tego typu systemów. Nasza oferta opiera się w dużej części na produktach firmy Microsoft i innych czołowych dostawców, dlatego jesteśmy w stanie dać klientom gwarancję bezpieczeństwa w wieloletnim utrzymaniu wdrożonego rozwiązania, przy zachowaniu relatywnie niskich nakładów – mówi Maciej Czernaś, wiceprezes Arcus System Informatyczne, spółki integratorskiej należącej do Grupy Arcus. – Klientom oferujemy gwarancję dostępu do otwartych kodów źródłowych. Jest element kluczowy przy zakupie krytycznych dla organizacji narzędzi wykorzystywanych czasem przez kilkanaście lat i dłużej.

Przy wyborze profesjonalnych aplikacji ważną kwestią jest dobór infrastruktury. Specjaliści Arcus Systemy Informatyczne posiadają bardzo duże doświadczenie w doborze odpowiedniej infrastruktury, ale również w zarządzaniu nią. Dzięki temu przy zastosowaniu rozwiązania one4all klienci mają zapewniony wysoki poziom bezpieczeństwa – z jedne strony współpracują z jednym profesjonalnym dostawcą usług – Arcus Systemy Informatyczne – ale z drugiej wykorzystują większość gotowych narzędzi od firm trzecich z otwartym kodem źródłowym. Jest to kompromis pomiędzy uzależnieniem się od jednego dostawcy a posiadaniem wielu umów wsparcia i rozwoju posiadanych systemów informatycznych.

Zastosowanie one4all w wersji chmurowej pozwala na zdecydowane obniżenie bariery wejścia dla posiadania tego typu rozwiązania. Funkcje dostępne z przeglądarki internetowej umożliwiaja korzystaniez systemu z dowolnego miejsca.

Spółka oferuje rozwiązanie one4all w wersjach dostosowanych do specyficznych potrzeb danego sektora. Obecnie są to cztery wersje: dla przedsiębiorstw produkcyjnych, dla usługowych, dla administracji publicznej i dla szkół wyższych.

Integracja systemów ułatwia pracę


Krzysztof Jaśkiewicz, prezes zarządu Arcus Systemy Informatyczne

Jednym z przeprowadzonych przez nas wdrożeń jest zastosowanie rozwiązania one4all w firmie Arcus. Wdrożyliśmy i zintegrowaliśmy system Microsoft Dynamics CRM z systemem ERP Microsoft Dynamics AX (m.in. w takich obszarach jak sprzedaż i dzierżawa, logistyka, magazyn oraz serwis). Obecnie handlowcy przygotowują oferty z poziomu programu CRM, na podstawie wcześniejszej historii relacji z klientem z wykorzystaniem danych zgromadzonych w systemie ERP. Dzięki integracji systemów łatwiej, bo w części automatycznie, przebiega teraz obsługa klientów. Przykładowo: jeżeli klient, który dzierżawi drukarki oraz urządzenia wielofunkcyjne chce zgłosić problem z urządzeniem, nie musi do nas dzwonić. Wystarczy, że w systemie, do którego zdalny dostęp zapewnia Arcus, wystawi zlecenie naprawy urządzenia drukującego. Pojawi się ono w najbliższym geograficznie serwisie Arcusa i będzie realizowane zgodnie z wytycznymi zawartymi w umowie serwisowej, np. odnośnie czasu reakcji. Usprawniona została także komunikacja pomiędzy działami: na podstawie zamówienia od klienta handlowcy generują zlecenia dla działu logistycznego, który zamawia wybrane produkty, wysyła je do oddziałów klienta a pracownicy serwisu udają się we wskazane miejsca, by dokonać instalacji urządzeń.

Ważne pojęcia

CRM (Customer Relationship Management) – system informatyczny do zarządzania relacjami z klientami, ułatwia zarówno pracę handlowców dzięki dostępowi do pełnej historii relacji z klientem, jak i pomaga menedżerom w podejmowaniu decyzji dzięki funkcjom analitycznym.

ERP (Enterprise Resource Planning) – nazwa systemów informatycznych służących wspomaganiu zarządzania przedsiębiorstwem.

Microsoft Dynamics AX – system informatyczny ERP firmy Microsoft, złożony z modułów z których każdy jest w pełni zintegrowany z modułem finansów.

Microsoft Exchange – system pocztowy oferowany przez Microsoft, oprócz obsługi poczty oferuje również kalendarz i planowanie spotkań zespołu oraz foldery publiczne. Integralną częścią systemu jest konfigurowalny filtr antyspamowy.

Microsoft Skype for Business – dawniej Microsoft Lync, jest to ujednolicona platforma komunikacyjna zaprojektowana dla instytucji i przedsiębiorstw, łącząca w sobie komunikację głosową, wideo oraz czat. Użytkownicy korzystają z tego samego narzędzia do informowania o obecności w pracy, przesyłania komunikatów, połączeń głosowych i wideo, współdzielenie pulpitu oraz spotkań online.

Microsoft SharePoint – wielozadaniowa platforma aplikacji webowych rozwinięta przez Microsoft. Pozwala na zarządzanie i zabezpieczanie stron internetowych oraz różnego rodzaju plików i dokumentów importowanych pomiędzy serwerem a klientem.

Unified Communications (komunikacja zunifikowana) – systemy, które wykorzystują IP jako główny nośnik informacji i integrują się z innymi aplikacjami oraz np. stacjonarnymi systemami wideokonferencyjnymi. Bazą rozwiązań zunifikowanej komunikacji oferowanych przez Arcus SI jest Microsoft Microsoft Skype for Business.

Artykuł powstał we współpracy z

 

 

oraz