Jak wspierać rozwój, innowacyjność i zwiększać inwestycje małych i średnich przedsiębiorstw? Jakie narzędzia są do tego potrzebne? Jak zdynamizować polski sektor MŚP? Odpowiedzi na te pytania będziemy szukać wraz z ekspertami podczas forum organizowanego wspólnie przez Gazetę Giełdy i Inwestorów „Parkiet" oraz dziennik „Rzeczpospolita" pod hasłem „Małe i średnie przedsiębiorstwa jako koło zamachowe gospodarki".

Małe i średnie przedsiębiorstwa w gospodarce wolnorynkowej są jednym z głównych filarów jej rozwoju. Grupa ta stanowi ponad 99 proc. wszystkich aktywnych przedsiębiorstw i odpowiada za około 47 proc. PKB. Dlatego ich zrównoważony rozwój jest niezwykle ważny. Jednak według danych Eurostatu krajowe MŚP są mniej efektywne niż ich odpowiedniki z Zachodu, mają również niższy niż w krajach Unii Europejskiej udział w tworzeniu wartości dodanej brutto. Warto się zastanowić, jak to zmienić.

Forum „Parkietu" i „Rzeczpospolitej", nad którym honorowy patronat objęło Ministerstwo Rozwoju, rozpocznie się od prezentacji rankingu oraz wręczenia nagród dla dynamicznych, innowacyjnych przedsiębiorstw, które mogą się stać przyszłością naszej giełdy i gospodarki.

Kolejnym etapem będzie debata „MŚP jako główne koło zamachowe gospodarki". Wezmą w niej udział m.in. Jadwiga Emilewicz, podsekretarz stanu w Ministerstwie Rozwoju, Jarosław Grzywiński, p.o. prezes Giełdy Papierów Wartościowych, Mirosław Kachniewski, prezes Stowarzyszenia Emitentów Giełdowych, Patrycja Klarecka, prezes Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości, oraz Waldemar Markiewicz, prezes Izby Domów Maklerskich. W następnych debatach wezmą udział również laureaci rankingu dynamicznych, innowacyjnych przedsiębiorstw. Przedstawiciele polskich spółek, które już mają na koncie sukcesy, zdradzą, jaka jest ich zdaniem recepta na rozwój poza Polską.

Interesująco zapowiada się dyskusja dotycząca polskich startupów, m.in. z udziałem przedstawicieli rynku finansowego oraz kapitałowego. Prelegenci będą rozmawiać m.in. o tym, jak zachęcić polskie startupy do wchodzenia na GPW, oraz dlaczego wolą finansowanie z funduszy, a także o ewentualnej roli GPW w ekosystemie finansowania startupów.