Na etapie prac rządowych są dwa projekty rozporządzeń do ustawy o dodatku osłonowym dla ludności, mającym zrekompensować rosnące koszty energii osobom uboższym. Projekty dotyczą informacji o dodatku osłonowym oraz wzoru wniosku o jego przyznanie. Oba tuż przed świętami zostały skierowane do konsultacji publicznych. Termin nadsyłania uwag mija 28 grudnia i rząd chciałby, aby rozporządzenia mogły zostać przyjęte jeszcze w tym roku.

Czytaj więcej

Rodziny dostaną wsparcie w związku z cenami energii. Sejm uchwalił dodatek osłonowy

Zaproponowany wzór wniosku liczy 12 stron. Starający się o dodatek będzie musiał podać swoje podstawowe dane osobowe, liczbę członków gospodarstwa domowego oraz ich dane, wskazać, czy głównym źródłem ciepła do ogrzewania jest kocioł na paliwo stałe, a także w jakiej formie płaci składkę zdrowotną.

Potrzebne też będą dane dotyczące dochodów uzyskanych przez cały rok przez członków gospodarstwa domowego. Trzeba także złożyć oświadczenie o wielkości gospodarstwa rolnego, jeśli potencjalny beneficjent takie posiada.

Rządowe wsparcie obejmie blisko 6,8 mln gospodarstw domowych. Stawki dodatku zależą od wysokości dochodu i liczby osób w rodzinie i wyniosą od 400 zł do 1437,50 zł rocznie.