Podpisane w czwartek porozumienie dotyczy budowy całego systemu wartości od produkcji, przez przesył nowego paliwa. Pierwsze w Europie tego typu porozumienie sektorowe na rzecz rozwoju gospodarki wodorowej zakłada, że do 2030 r. udział polskich firm w budowie całego łańcucha ma wynieść minimum 50 proc.

Umowa zakłada także budowę elektrolizerów do produkcji wodoru rzędu 2 GW. Porozumienie ma być początkiem budowy całego łańcucha dostaw z Polski. Podpisało je 138 podmiotów. Porozumienie to początek do wypracowania opłacalnych modeli produkcji, magazynowania i dostaw wodoru. Będzie elementem Polskiej Strategii Wodorowej, która ma się pojawić za parę dni. Strategia ma już pozytywną rekomendację komisji wspólnej rządu i samorządu, co jest ostatnim krokiem przed skierowaniem jej do akceptacji.

Porozumienie tworzyło siedem grup roboczych, w które zaangażowanych było ponad 600 osób. Będzie mu towarzyszyć wspomniana strategia wodorowa, która będzie tworzyła wspólne ramy rozwoju branży.

Jeszcze przed podpisaniem umowy sektorowej powstały już w Polsce zalążki dwóch dolin wodorowych na Podkarpaciu i Dolnym Śląsku. Ministerstwo Klimatu i Środowiska, które jest inicjatorem całego procesu, zaplanowało budowę co najmniej pięciu dolin w Polsce, a potencjał jest do budowy siedmiu. Trwają prace nad kolejnymi, w tym dolinami na Górnym Śląsku i Mazowszu, we Włocławku, we współpracy z Orlenem.

Doliny wodorowe jako klaster energetyczny to powiązania pomiędzy instytucjami świata biznesu, gospodarki, ale także uczelni i samorządów. Porozumienie ma służyć budowie przede wszystkim zielonego wodoru zasilonego energią z OZE.