Przedstawiciele krajów Unii Europejskiej zgodzili się przedłużyć zakaz o trzy lata. Do tego czasu lotniska powinny już dysponować wiarygodną technologią wykrywania materiałów wybuchowych w płynach. Dotychczasowe ograniczenia wygasały w końcu kwietnia. Decyzję musi jeszcze zatwierdzić Parlament Europejski.

Zgodnie z przyjętą poprawką, wszystkie lotniska w Unii powinny do 29 kwietnia 2013 r. osiągnąć możliwość sprawdzania ich składu. Zakaz posiadania takich substancji w bagażu ręcznym podróżnych w Unii ogłoszony został w listopadzie 2006, po wykryciu terrorystycznego spisku w Wielkiej Brytanii: trzech muzułmanów chciało wysadzić w powietrze nad Atlantykiem samoloty używając płynnych substancji wybuchowych. Na skutek tego Unia ograniczyła do maksimum 100 ml wszystkie opakowania z kosmetykami. Specjalnym rygorom kontroli podlega przewożona w większych opakowaniach żywność dla dzieci niezbędna na czas lotu oraz lekarstwa.

Wyjątkiem są produkty kupowane w sklepach wolnocłowych. Nowością w przepisach europejskich jest zgoda krajów na złagodzenie od kwietnia 2011 ograniczeń dla podróżujących w tranzycie po lotniskach europejskich. Będą mogli, pod warunkiem posiadania oryginalnego opakowania, zatrzymać przy sobie płyny, żele i aerozole kupione poza Unią w lotniskowych sklepach duty free albo na pokładach samolotów nieeuropejskich. Teraz muszą schować takie zakupy do głównego bagażu oddawanego do luku albo wyrzucać je przed wejściem do unijnego samolotu.

Troska o bezpieczeństwo transportu lotniczego to także wymiana informacji o podróżujących. Unia Europejska nie zgodziła się na żądanie USA ujawniania bardzo osobistych danych swych obywateli. Amerykanie uzgodnili więc w Meksyku z 7 krajami obu Ameryk: Kanadą, Meksykiem, Argentyną, Brazylią Chile, Dominikaną i Panamą wzmocnienie współpracy i wymiany informacji o zagrożeniach dla bezpieczeństwa transportu.

Ministrowie tych krajów zobowiązali się do zwiększenia wymiany informacji, zalecili wysyłanie przed startem samolotu informacji o pasażerach i poprawę systemów obiegu tych danych. Nie przewidziano instalowania na lotniskach skanerów ciała.