Co prawda nieco mniej dużych firm w pierwszym kwartale miało zysk netto niż rok temu, za to znacznie wzrósł udział ich przychodów w przychodach wszystkich firm. Przedsiębiorstwa znacznie poprawiły też wynik finansowy netto - o ponad 87 proc, ale głównie dlatego, że w pełni poradziły sobie ze stratami wynikającymi z opcjami walutowymi.

GUS podał dane o wynikach finansowych przedsiębiorstw gdzie pracuje ponad 50 osób za pierwszy kwartał. W porównaniu do danych sprzed roku większość wskaźników jest lepsza. Co co może nieco niepokoić, to to, że firmy mają niższe wyniki ze sprzedaży towarów i usług niż w pierwszych kwartałach 2009 - 2007 roku. Teraz jest to nieco ponad 21 mld zł, a w rekordowym 2008 było prawie 24 mld zł. Nawet w zeszłym było to ponad 22 mld zł.

- Po pokazuje, że jesteśmy dopiero na początku ożywienia gospodarczego - uważa Maciej Krzak, główny ekspert Fundacji Case. Jego zdaniem pozytywne jest to, że w przychodach rośnie udział firm z zyskiem - To znaczy, że duże firmy zaczynają mieć się lepiej. Z informacji GUS wynika, że w przetwórstwie przemysłowym zysk netto odnotowało 64,2 proc przedsiębiorstw ( rok temu o 0,5 proc więcej), ale na początku tego roku udział uzyskanych przez nie przychodów w przychodach wszystkich firm zajmujących się przetwórstwem przemysłowym to 80 proc. ( a rok temu 65 proc). Dane GUS pokazują też pozytywne dla wskaźników makroekonomicznych efekty restrukturyzacji firm, w tym redukcji zatrudnienia. Przychody z całokształtu działalności wzrosły w skali roku o 1 proc, a koszty zmniejszyły się z 97,1 proc do 95 proc.

- Nie ma tu wyraźnego skoku w górę w porównaniu do czwartego kwartału, ale widać, że stabilizację sytuacji - Ryszard Petru, główny ekonomista BRE Banku podkreśla, że gospodarka jest zyskowna - Firmy utrzymały wyniki prawie na poziomie czwartego kwartału, a w osiągnięciu lepszych przeszkodziła im - głównie budownictwu - długa i sroga zima.

Ekonomiści podkreślają, że dobre wyniki netto (18,2 mld zł) wynikają przede wszystkim z poradzenia sobie firm z problemem opcji walutowych, a nie z poprawy poziomu zysku netto, który jest tylko o 13 mln zł wyższy niż w pierwszym kwartale 2009 roku ( wynosi teraz 25,6 mld zł). Martwi ich rosnąca płynność I stopnia. W ciągu trzech pierwszych miesięcy tego roku wyniosła 38,7 proc, a rok temu niespełna 32 proc. - Gdyby banki rozluźniły swoje akcje kredytowe do firm, ich inwestycje mogłyby gwałtownie wzrosnąć - zaznacza optymistycznie Adam Czerniak, ekonomista Invest Bank SA. Jego zdaniem dla rozwoju poważniejsze znacznie ma zastój inwestycyjny, niż wysoka 7,5 mld strata netto - ta zawsze w pierwszym kwartale jest wysoka - dodaje.

Małgorzata Starczewska - Krzysztoszek, główny ekonomista PKPP Lewiatan jest bardziej krytyczna - Pierwszy kwartał nie pokazuje wyraźnego ożywienia. Coraz wyższa płynność jest dowodem, że firmy wciąż nie uruchamiają inwestycji, wynik finansowy netto nie jest rezultatem zwiększenia sprzedaży, tylko redukcji długów. Gdyby nie 10 mld zł strat, które przyniosły firmom opcje walutowe, ubiegłoroczny wynik finansowy byłby porównywalny z 2010 rokiem. Spada też liczba eksporterów, chociaż ich wyniki finansowe są lepsze od pozostałych przedsiębiorstw. - wymienia Krzysztoszek. W ciągu roku poprawiła się rentowność firm, wskaźnik rentowności obrotu brutto wyniósł teraz 5 proc ( rok temu 3 proc), a wskaźnik rentowności obrotu netto wzrósł z 2 proc za pierwszy kwartał 2009 do 4 proc w I kwartale tego roku.

Sami przedsiębiorcy nieco ostrożniej niż miesiąc temu oceniają koniunkturę, choć są w lepszych nastrojach niż rok temu.W przetwórstwie przemysłowym wolniejszy jest wzrost produkcji. W przedsiębiorstwach tych utrzymuje się nadmierny stan zapasów wyrobów gotowych. Mimo iż wolniej wzrasta poziom należności badanych jednostek, przedsiębiorcy sygnalizują nieco większe niż przed miesiącem trudności w regulowaniu bieżących zobowiązań finansowych. Właściciele firm budowlanych i handlowych nadal spodziewają się nieco większego portfela zamówień i większej sprzedaży. Nieco gorzej zaś perspektywy najbliższych miesięcy ocenia większość firm usługowych.