Polska do trybunału za GMO

Komisja Europejska zarzuca brak kontroli nad uprawami genetycznie modyfikowanymi w Polsce, skierowała wnioski do Trybunału Sprawiedliwości

Publikacja: 14.03.2011 12:55

Polska do trybunału za GMO

Foto: Fotorzepa, MW Michał Walczak

Bruksela wniosła przeciwko Polsce dwie sprawy. Pierwszy wniosek dotyczy niedostosowania prawa o paszach.  Polskie prawo przewiduje od 2013 r. zakaz stosowania GMO w paszach, co jest niezgodne z przepisami unijnymi.

Druga sprawa jest poważniejsza i dotyczy braku kontroli nad wysiewaniem genetycznie modyfikowanych roślin na polach.

Zdaniem Komisji Polska nie spełniła wymogów dyrektywy z 2009 r. dotyczących przedsięwzięcia wszelkich odpowiednich środków w celu ograniczenia możliwych zagrożeń dla zdrowia człowieka oraz środowiska, które mogą wynikać z takich działań.

— Modyfikacja genetyczna mikroorganizmów, hodowanie ich kultur, składowanie, transport, niszczenie lub używanie w jakikolwiek inny sposób może wiązać się z narażeniem ludzi i środowiska na ryzyko — argumentuje Komisja we wniosku do Trybunału.

Przypomina, że Polska nie wprowadziła wymogu zgłaszania właściwym organom krajowym przypadków, gdy w zakładach, w których w przeszłości prowadzono pewne działania związane z mikroorganizmami zmodyfikowanymi genetycznie, znów prowadzi się takie działania. Ponadto Polska nieprawidłowo stosuje kryteria oceny i klasyfikacji możliwego ryzyka określone w dyrektywie.

W związku z zastrzeżeniami  Brukseli Ministerstwo Środowiska przedstawiło projekt ustawy o organizmach genetycznie zmodyfikowanych.  Ale nadal nie został on przyjęty przez Sejm.  — Władze Polski nie przedstawiły jednak jasnego harmonogramu przyjęcia projektu ustawy. Także, że w obecnej formie projektu ustawy nie uwzględniono wszystkich obszarów, w przypadku których istniejące przepisy są sprzeczne z wymogami dyrektywy — podaje Komisja.

Biznes
System kaucyjny powinien być efektywny jak w Skandynawii
Biznes
Azoty zamierzają sprzedać zakłady w Puławach
Biznes
Krym może zostać bez wody pitnej. Władze okupacyjne uspokajają
Biznes
Niemiecki eksport plastikowych śmieci spadł drastycznie. Ale nadal trafiają do Polski
Biznes
Fala dziwnych kradzieży na Wyspach. Oskarżenia padają także pod adresem Polaków
Biznes
Podejrzana decyzja Kremla o awariach tydzień przed wysadzeniem tamy na Ukrainie