Firma kontrolowana jest przez Krzysztofa Jędrzejewskiego, który ma w niej ponad 60 proc. udziałów. Czerwcowe WZA zajmie się sprawozdaniem finansowym spółki za 2010 r. oraz absolutorium dla zarządu, na którego czele stoi Marian Kostempski.