- Po maju w dwóch kopalniach ruchoma część premii jest o średnio o ok. 5 proc. niższa od wielkości zakładanej (powiązanej ze wskaźnikiem wydajności), w jednej jest ona wyższa, a w jednej na poziomie zakładanym – poinformował Wojciech Jaros, rzecznik KHW. - Jest to regulowane systemowo, zgodnie z opartymi o wydajność zasadami systemu kształtowania wynagrodzeń przyjętym na rok 2011.

Rzecznik KHW informuje, że obecnie w kopalniach odbywają się spotkania ze związkowcami - przypominające, na czym polega ten system, a szczególnie, iż środki na wypłaty wynagrodzeń pochodzą z uzyskanych przychodów ze sprzedaży węgla, a więc wysokość wynagrodzeń musi być uzależniona od wielkości produkcji.

- System nie jest sztywny i niezmienny – mówi Jaros dodając, że w niezależnym trybie prowadzone są rozmowy dotyczące jego ewentualnych modyfikacji.

- Premia stanowi średnio około 12 procent średniego wynagrodzenia miesięcznego – wyjaśnia Wojciech Jaros. - Oznacza to , że - przykładowo - zmiana (podwyższenie lub obniżenie) premii o 10 proc. odbije się zmianą rzędu 1,2 proc. całości wynagrodzenia otrzymywanego przez pracownika w danym miesiącu.