Przygotowane na zlecenie Instytutu Globalizacji badania przeprowadzone przez OBOP pokazują, że 82 proc. pytanych uważa, ze państwo powinno inwestować w wydobycie gazu łupkowego. Tylko 4 proc. pytanych było temu przeciwne.

Sondaż pokazał też silne poparcie dla rozwoju własnych technologii wydobycia i eksploatacji tego surowca (80 proc. opowiedziało się za tym).  I co istotne, ankietowani byli zdania, ze kraj musi sprawować kontrolę nad zasobami gazowymi.

Niemal trzy czwarte pytanych chciałoby, by eksploatacja złóż w Polsce była domeną polskich podmiotów.

Obecnie poszukiwania i przygotowania do nich prowadzi w Polsce kilkanaście firm. Najwięcej, bo 15 z ok. 90 udzielonych koncesji należy do Polskiego Górnictwa Naftowego i Gazownictwa. Szefowie tej spółki zapowiadają, że uruchomienie próbnego wydobycia jest możliwe na Pomorzu w ciągu 2-3 lat.

Eksperci przewidują, że eksploatacja na skalę przemysłową będzie możliwa dopiero za ok. 8-10 lat i to pod warunkiem, że firmy prowadzące prace potwierdza jej opłacalność. Wśród zainteresowanych wydobyciem gazu łupkowego są największe amerykańskie firmy – Chevron, ExxonMobil i Conoco Phillips, ale też włoski ENI i francuski Total.

Koszty prac poszukiwawczych są bardzo wysokie, szacuje się je na ok. 1,7 mld dol. w ciągu 2-3 lat. Amerykanie oceniają, że zasoby gazu w łupkach w Polsce sięgają 5,3 bln m

3

. Dla porównania teraz rocznie Polska wykorzystuje ponad 14 mld m

3

Autopromocja
Ranking Samorządów

Poznaj najlepsze samorządy w Polsce

WEŹ UDZIAŁ

gazu.