- Zaufanie do biznesu wzrosło skokowo z 41 do 55 proc, osiągając najwyższy wynik od pięciu lat. Tymczasem zaufanie do instytucji rządowych, po kilku latach względnej stabilizacji, spadło do poziomu 30 proc. Różnica 25 punktów proc. pomiędzy poziomem zaufania do biznesu i rządu, to rekord w skali całej Europy – podaje Edelman. Międzynarodowa agencja PR opublikowała wyniki 13 edycji swojego badania zaufania i wiarygodności.

Wynika z niego, że w Polsce pozostają najbardziej godnym zaufania środowiskiem są organizacje pozarządowe. Ufa im 62 proc. respondentów. Poziom zaufania do mediów pozostaje zbliżony do ubiegłorocznego, tradycyjnym mediom ufa 47 proc. badanych, w social media zaufanie pokłada 33 proc. respondentów. - Nadszedł moment, kiedy obszar biznesu w Polsce odzyskał reputację i zaufanie. Można potraktować ten fakt, jako wyraz oczekiwania społecznego, aby biznes bardziej angażował się w rozwiązywanie problemów związanych z kryzysem gospodarczym w naszym kraju na bazie partnerstwa z rządem i sektorem pozarządowym- komentuje w raporcie Barbara Kwiecień, prezes agenci Edelman Polska.

44 proc. ankietowanych w Polsce pokłada zaufanie w organach unijnych, a 32 proc. w polskim rządzie, jako instytucjach zdolnych do odpowiedniego zarządzenia kryzysem.

Globalnie zdaniem ekspertów  Edelmana, z badania wyraźnie wynika, że mamy do czynienia z kryzysem przywództwa. Słabo wypadają też w kwestii zaufania banki. - Banki i instytucje finansowe pozostają najmniej zaufanymi sektorem. Dotyczy to szczególnie banków w Niemczech (23 proc.), Wielkiej Brytanii (22 proc.), Hiszpanii (19 proc.) i Irlandii (11 proc.). Zaufanie do tych sektorów osiągnęło najniższy punkt w Stanach Zjednoczonych w 2011 r., a w Wielkiej Brytanii, Francji i Niemczech w 2012 r. Na dwóch trzecich rynków zaufanie do banków nie przekracza 50 proc., a w skali globalnej jest o 11 punktów niższe, niż w 2008 r. – podaje firma w raporcie.