W takiej sytuacji największa w UE organizacji zrzeszająca rolników i rolnicze instytucje – związki zawodowe, spółdzielnie – czyli Copa Cogeca uważa, że jednym z najlepszych sposobów jaki może dać możliwość sprostania takim wymaganiom żywnościowym są rodzinne gospodarstwa rolnicze.

Żeby jednak mogły spełnić tak olbrzymie zapotrzebowanie, choćby w części Copa-Cogeca wezwała Radę Europejską, Parlament i Komisję do zagwarantowania rolnikom m.in.:

- dostępu gospodarstwom rodzinnym do gruntów i zasobów naturalnych;

- zwiększenia inwestycji w sektor rolny;

- promowania badań i innowacji oraz przekazywania wiedzy rolnikom;

- stwarzania odpowiednich warunków do powoływania organizacji producentów (np. spółdzielni rolniczych);

- dostępu do odpowiednich szkoleń i edukacji, które zapewnią im konkurencyjną przyszłość;

- młodym rolnikom uzyskania wsparcia, które pomoże im stawić czoła trudnościom towarzyszącym rozpoczynaniu działalności.

Copa – Cogeca podkreśla, że: „Znaczna część z 25 mln osób znajdujących zatrudnienie w sektorze rolnym pracuje w gospodarstwach rodzinnych, które gwarantują większość z rocznej produkcji państw UE-28,

Autopromocja
Ranking Samorządów

Poznaj najlepsze samorządy w Polsce

WEŹ UDZIAŁ

wartej ponad 400 mld euro. Stanowią one siłę napędową wzrostu i zatrudnienia na obszarach wiejskich UE, a także np. w Afryce. W Europie często przechodzą one z pokolenia na pokolenie i wytwarzają w sposób zrównoważony zróżnicowaną żywność wysokiej jakości, by sprostać oczekiwaniom 500 mln konsumentów w UE, równocześnie dbając o środowisko naturalne".