Podstawowe powody takiej sytuacji to wzrost kosztów środków produkcji oraz liczne ograniczenia związane z ochroną klimatu, które także powodują zmniejszenie produkcji rolnej w różnych sektorach.

Dlatego rolnicy z UE zrzeszeni w Copa – Cogeca (największej organizacji branży we WE) biją na alarm.

Pekka Pesonen, Sekretarz Generalny Copa-Cogeca,w swoim oświadczeniu zaznacza, że: „Dane dotyczące dochodów w rolnictwie na pracownika potwierdzają, że rolnicy nadal muszą stawiać czoła gorszemu stosunkowi kosztów do cen, gdyż koszty środków produkcji wzrastają dużo szybciej niż wartość produktów rolnych. Kwestia dochodów jest bardzo delikatna".

Z podobnymi zjawiskami zmagają się też rolnicy w Polsce, którzy chociaż więcej produkują, to mniej zarabiają.

Z informacji Krajowej Rady Izb Rolniczych wynika bowiem, że w porównaniu do roku 2011 ubiegłoroczne dochody rolników w Polsce zmniejszyły się o około 5 procent.

A podstawowymi czynnikami, które spowodowały taką sytuację były mniejsze kwoty wsparcia bezpośredniego i zwiększające się koszty produkcji czyli nawozów, paliwa oraz podatki, a także spadek cen produktów rolnych.

Krajowa Rada Izb Rolniczych podkreśla również, że paradoksalnie nastąpił w tym okresie wzrost produkcji rolnej, który szacuje się na około 6 procent.

Głównie dotyczyło to produkcji roślinnej czyli kukurydzy, jęczmienia, jabłek, buraków cukrowych oraz roślin strączkowych.

Natomiast w produkcji zwierzęcej zauważalny był wzrost produkcji mleka.