W Polsce skorzysta z tych pieniędzy niemal 120 tysięcy rolników gospodarujących w sposób chroniący naturalne środowisko, którzy w jak najmniejszym, minimalnym stopniu wpływają na nie, a także prowadzą uprawę tradycyjnych roślin bądź hodowlę tradycyjnych ras zwierząt.

Z przyczyn ekonomicznych oraz technologicznych nie są w stanie uzyskać godziwego wynagrodzenia za swoją pracę, bo nie stosują np. intensywnego, sztucznego nawożenia, nie używają nowoczesnych środków ochrony roślin. I dlatego dodatkowe dopłaty mają wesprzeć ich działalność rolniczą oraz proekologiczną.

Jak poinformowała Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa z puli na program rolnośrodowiskowy do tych rolników trafiło już 936 mln złotych. Pozostałe pieniądze są przekazywane.