Spółka wyemituje 87 mln akcji w cenie emisyjnej po 11 dolarów,  a także obligacje zamienne na udziały  w cenie nominalnej po 100 dolarów, na sumę 2,5 mld dolarów, z kuponem rentowności 7,875 proc. rocznie. 15 grudnia 2016 zostaną zamienione na udziały w spółce w proporcji od 7,7369 do 9,0909 do akcji zwykłych.

Przyjmowaniem zapisów na oba rodzaje papierów zajmują się JP Morgan, Goldman Sachs, Barclays, UBS, Citigroup, BoA Merrill Lynch i Morgan Stanley.