Ergis, największy w Europie Środkowo-Wschodniej przetwórca tworzyw sztucznych, wypracował w pierwszym kwartale prawie 165 mln zł skonsolidowanych przychodów ze sprzedaży, co było wynikiem niewiele wyższym od osiągniętego rok wcześniej. Mocno wzrosły za to zyski. Czysty zarobek przekroczył wartość 7,8 mln zł. Tym samym był wyższy o 31,8 proc. od zanotowanego w pierwszym kwartale 2014 r.

Zarząd informuje, że pozytywny wpływ na wyniki finansowe grupy miały spadające koszty zakupu surowców. W pierwszych trzech miesiącach tego roku odnotowano znaczącą, bo od 5 proc. do 15 proc. zniżkę cen wszystkich strategicznych dla Ergisu surowców, czyli PVC, DOP, LLDPE oraz PET. Spadek odnotowano zarówno w stosunku do pierwszego, jak i czwartego kwartału 2014 r.

Spośród wyrobów produkowanych w zakładach Ergisu, najmocniej w ujęciu wartościowym wzrosła sprzedaż opakowań przemysłowych (o 17,2 proc.). Był to rezultat przeprowadzonej w ostatnich dwóch latach wymiany parku maszynowego w fabryce w Oławie i uruchomienia produkcji folii nanoErgis. Większe wpływy uzyskano też z produkcji opakowań drukowanych. W tym przypadku do poprawy wyników przyczyniła rozbudowa parku maszynowego firmy zależnej Flexergis.

Spadła za to sprzedaż folii miękkich PVC (o 12,4 proc.) oraz twardych folii opakowaniowych (o 9,4 proc.). W pierwszym z tych przypadków o gorszych wynikach zdecydował wyłącznie spadek sprzedaży folii izolacyjnych. Z kolei w segmencie twardych folii opakowaniowych zniżka dotyczy głównie sprzedaży realizowanej na rynku krajowym folii jednowarstwowych na skutek zaostrzenia się konkurencji cenowej.

Wyniki Ergisu w kolejnych kwartałach mogą nadal rosnąć. Na przełomie kwietnia i maja uruchomiono nową linię do druku fleksograficznego w firmie Flexergis w Nowym Sączu. Wartość inwestycji, wraz z towarzyszącą infrastrukturą wyniosła 8,5 mln zł. Ponadto właśnie uruchomiono nową linię do produkcji taśm PET w fabryce Ergisu w Oławie. Łączna wartość tej inwestycji sięgnęła 12 mln zł.