Program Narodowego Centrum Badań i Rozwoju cieszył się bardzo dużym powodzeniem.   W ramach I konkursu wpłynęły 72 wnioski o dofinansowanie projektów na łączną kwotę ponad 185,7 mln zł. Do pierwszego etapu oceny merytorycznej skierowano 68 wniosków na 181,7 mln zł. Z kolei do drugiego 43 wnioski na łączną kwotę  134,2 mln zł. W wyniku oceny panelowej (II etap oceny merytorycznej) 38 projektów  zostało ocenionych pozytywnie i zakwalifikowanych do dofinansowania na 115,8 mln zł.

Niektóre spółki dostały dofinansowanie do kilku projektów, m.in. CD Projekt. Na City Creation (kompleksowa technologia służąca do kreacji "żywego", grywalnego w czasie rzeczywistym, miasta o wielkiej skali) dostał ponad 9,9 mln zł, na Seamless Multiplayer (kompleksowa technologia umożliwiająca tworzenie unikalnej rozgrywki dla wielu graczy, uwzględniająca wyszukiwanie przeciwników) ponad 6,6 mln zł, na Cinematic Feel (kompleksowa technologia umożliwiająca dostarczanie unikalnej, filmowej jakości w grach RPG z otwartym światem) ponad 4,8 mln zł, a na Animation Excellence (kompleksowa technologia umożliwiająca znaczny wzrost jakości i produktywności skomplikowanych animacji ciała i twarzy) ponad 6,4 mln zł.

Z kolei CI Games na produkcję LADAI (tytuł roboczy) dostanie ponad 2,4 mln zł, a na opracowanie innowacyjnej technologii opartej o zaawansowane algorytmy sztucznej inteligencji dedykowane do generowania otoczenia gracza, w tym tłumu oraz stada zwierząt niemal 4,9 mln zł.