W wynikach I kwartału 2017 r. widać już efekty prowadzonej od początku 2016 r. restrukturyzacji grupy Work Service. Jej zysk na sprzedaży zwiększył się w I kw. tego roku do 26,2 mln zł i był o prawie 74 proc. wyższy niż rok wcześniej. Zysk operacyjny powiększony o amortyzację (EBITDA) przekroczył 29,3 mln zł. - rosnąc o43 proc. w skali roku- i był najwyższy w historii grupy w I kwartale.

Z kolei operacyjny (EBIT) sięgnął 25,2 mln zł - co oznacza ponad 51 proc. wzrost w porównaniu z I kw. ub. roku. Jak przypomina Maciej Witucki, prezes Work Service, w ten sposób grupa osiągnęła już 29 proc. prognozowanego przez zarząd poziomu zysku operacyjnego na koniec tego roku (za cały rok ma on wynieść 85,3 mln zł).

Poprawę efektywności dobrze też widać na poziomie zysku netto, który wyniósł 12,4 mln złotych, czyli niemal trzykrotnie więcej niż przed rokiem.