W tym roku PKB może urosnąć w tempie ponad 4 proc. Nie oznacza to jednak, że przedsiębiorstwa nie odczuwają pandemicznych zawirowań. W 2020 r. mocno rzutowały one na wyniki finansowe oraz kondycję przedsiębiorstw. Dobrze obrazują to dane z najnowszego raportu firmy Grant Thornton. Wynika z niego jasno, że audytorzy znacznie częściej zgłaszali uwagi do sprawozdań finansowych badanych spółek.

W 2020 r. tylko 85 proc. sprawozdań nie wzbudziło żadnych wątpliwości czy zastrzeżeń biegłych rewidentów. W 2015 r. i 2010 r. odsetek ten był znacząco wyższy i wynosił odpowiednio 98 i 94 proc. W 2020 r. aż ponad 11 proc. opinii z badania zawierało uwagę audytora o tzw. niepewności związanej z możliwością kontynuacji działalności przez spółkę. W poprzednich badanych latach odsetki te były znikome i oscylowały w okolicach 1–2 proc.

Eksperci z Grant Thornton podkreślają natomiast, że najbardziej niepokojące sytuacje, a więc takie, w których audytor wystawia opinię negatywną (uznaje, że sprawozdanie nie oddaje stanu faktycznego), odmawia wyrażenia opinii (rezygnuje z przeprowadzenia badania, bo nie ma dostępu do wymaganych informacji) lub wręcz odmawia podejścia do badania, są rzadkością. Dotyczy to zwykle poniżej 1 proc. badanych sprawozdań.

W ostatnich latach nastąpiły istotne przetasowania na rynku audytu spółek giełdowych. W okresie 2015–2020 udział średnich firm audytorskich (biorąc pod uwagę liczbę przebadanych sprawozdań) wzrósł z 23 proc. do 34 proc. Domeną tzw. wielkiej czwórki pozostaje natomiast obsługa największych giełdowych spółek.

W ostatnich latach koszty audytu znacznie wzrosły. W 2020 r. średnie wynagrodzenie audytora wyniosło 427 tys. zł i było o 36 proc. wyższe niż w 2015 r. Skąd ten wzrost? Eksperci wyjaśniają, że częściowo wynika on ze zmian przepisów, które zwiększają odpowiedzialność i zakres obowiązków biegłych rewidentów badających jednostki zaufania publicznego, czyli m.in. spółki giełdowe. To sprawiło, że część audytorów wycofała się ze świadczenia usług w tym segmencie, a walka o pracowników dodatkowo podniosła firmom audytorskim koszty.