GNB podpisał list intencyjny ze swoimi dotychczasowymi partnerami. To Talanx International AG, Meiji Yasuda Life Insurance Company, TU Europa i TUnŻ Europa oraz powiązanym Getin Holdingiem i z Leszkiem Czarneckim (jest głównym akcjonariuszem zarówno GNB jak i Getin Holdingu).

Jeśli dojdzie do porozumienia, wydłużona do 2026 r. zostanie umowa obowiązująca od 2011 r. Wprowadzi nowy system zachęt do sprzedaży (przewiduje wypłatę przez TU Europa oraz TU na Życie Europa, po zakończeniu 15 letniego okresu współpracy, wynagrodzenia dodatkowego w przypadku przekroczenia zakładanego wyniku w wysokości zależnej od nadwyżki), ale oczekiwane zyski ubezpieczycieli mają pozostać niezmienione. Potwierdzono, że oczekiwany przez TU Europa i TU na Życie Europa łączny wynik techniczny ze współpracy ze spółkami z grupy kapitałowej GNB i podmiotami powiązanymi z Leszkiem Czarneckim (Getin Holding, Idea Bank, Open Finance) nie ulegnie zmianie pomimo wydłużenia okresu współpracy i wyniesie w okresie 2012-2026 prawie 1,139 mld zł.

Poza tym Getin Noble Bank będzie negocjował ze swoimi partnerami wydłużenie o pięć lat swoich zobowiązań do utrzymania udziałów w TU Europa (ma 858 tys. akcji) oraz niewykorzystywania w tym okresie opcji kupna i sprzedaży dotyczące kolejnego udziału.