Getin Noble Bank miał w I kwartale 2019 r. 158 mln zł straty netto, czyli wyraźnie więcej niż zakładała średnia prognoz analityków zebrana przez PAP (113 mln zł). Jest także większa niż ubiegłoroczna, gdy zanotował 42 mln zł straty.

Wynik odsetkowy banku w I kwartale spadł do 219 mln zł z 297 mln zł rok wcześniej i był 22 proc. poniżej oczekiwań analityków/ Wynik z prowizji spadł do 16 mln zł z 38 mln zł i był 27 proc. poniżej oczekiwań.

Koszty wyniosły 299 mln zł, czyli były 3 proc. wyższe od oczekiwań rynku (290,6 mln zł). Urosły przez rok o 13 proc., ale to głównie efekt wzrostu składek na Bankowy Fundusz Gwarancyjny, co dotknęło wszystkie banki w tym sezonie. Odpisy z tytułu utraty wartości kredytów wyniosły 100 mln zł, czyli były 24 proc. niższe od prognozowanych 132 mln zł.

Współczynniki kapitałowe nadal są poniżej wymogów, łączny wynosi 10,9 proc. czyli spadł wobec końca 2018 r. gdy było to 11,4 proc. Współczynnik Tier1 zmalał do 8,7 proc. z 9,0 proc.

W raporcie czytamy, że w opinii zarządu banku istotnie zmalała szansa na doprowadzenie do połączenia Getinu z Idea Bankiem. Jedynym możliwym scenariuszem, w którym połączenie byłoby w opinii zarządu banku możliwe, jest pozyskanie zewnętrznego inwestora finansowego i istotne dokapitalizowanie Getinu lub banku, który miałby powstać z połączenia z Idea Bankiem, gdyby takie połączenie było elementem uzgodnionej struktury transakcji w ramach poszukiwań inwestora zewnętrznego.

W grudniu oba banki ogłosiły chęć znalezienia inwestora, który wsparłby je kapitałowo obejmując nowe akcje. W styczniu podpisały plan połączenia, a od lutego inwestorzy badali księgi banków. Dzisiaj Idea Bank poinformował, że Proces pozyskania inwestora strategicznego powinien się zakończyć w czerwcu. Alternatywny scenariusz rozwoju jest uszczegóławiany w porozumieniu z KNF i BFG – podał Idea Bank, który podobnie jak Getin Noble kontrolowany jest przez Leszka Czarneckiego.