Na koniec lipca 17 banków, w tym 9 komercyjnych i 8 spółdzielczych wykazało łączną stratę w wysokości 1 mld zł - podała Komisja Nadzoru Finansowego w comiesięcznym opracowaniu dotyczącym sytuacji sektora bankowego.

Sytuacja nierentownych banków szybko się pogarsza. Z poprzednich danych KNF wynikało, że po półroczu łączna strata wynosiła niespełna 470 mln zł, co oznacza, że przez zaledwie miesiąc strata nierentownej części sektora bankowego podwoiła się (wcześniej, tzn. w porównaniu z majem, strata przez miesiąc zwiększyła się tylko o 140 mln zł). Na koniec czerwca straty miało 16 banków, w tym 9 komercyjnych i 7 spółdzielczych, które miały ok. 7,4 proc. udział w aktywach sektora. Teraz niepokojące jest także to, że zwiększył się udział w aktywach nierentownych banków do 10,1 proc.

Pozostałe banki w sektorze, na koniec lipca wykazały łącznie zysk w wysokości 5,3 mld zł.

KNF podała, że na koniec lipca 2020 r. udział banków ze stratą wynosił 14,0 proc. całego portfela należności od sektora niefinansowego w bankach komercyjnych i spółdzielczych oraz 11,0 proc. całego portfela depozytów sektora niefinansowego w bankach komercyjnych i spółdzielczych.

Wyniki banków w tym roku pogarszają się z powodu pandemii. Wynik finansowy netto w okresie styczeń-lipiec wyniósł 4,4 mld zł i był niższy o 4,7 mld zł, czyli 52 proc., niż rok temu. Głównie to efekt spadku wyniku odsetkowego, głównego źródła przychodów banków, będącego efektem obniżki przez Radę Polityki Pieniężnej stóp procentowych w marcu, kwietniu i maju (stopa referencyjna spadła do 0,1 proc. z 1,5 proc.). Drugi powód to rosnące odpisy na niespłacane kredyty – jeszcze nie doszło do pogorszenia i opóźnień spłacalności, ale modele ryzyka muszą uwzględniać pesymistyczne prognozy makroekonomiczne (spadek PKB, wzrost bezrobocia) i banki zawczasu zawiązują rezerwy.