Lagarde powiedziała, że polityka, którą niedawno ogłosił Fed wobec inflacji może być rozpatrzona w ramach przeglądu strategicznego EBC. - Jeśli jest wiarygodna, taka strategia może wzmocnić zdolność polityki pieniężnej do stabilizacji gospodarki - powiedziała. - Dzieje się tak, ponieważ obietnica przekroczenia celu inflacyjnego podnosi oczekiwania inflacyjne, a tym samym obniża realne stopy procentowe - dodała Lagarde.

Przypomnijmy, że pod koniec sierpnia Fed poinformował, że będzie tolerować średnioterminowe skoki cen konsumpcyjnych, jeśli inflacja będzie wcześniej przez długi okres bardzo niska. W ten sposób amerykański bank centralny może pozwolić na to, by inflacja była przez pewien czas powyżej celu wynoszącego 2 proc.

Jens Weidmann, prezes Bundesbanku przemawiając na tym samym wydarzeniu co Lagarde wezwał decydentów do ostrożnego wprowadzania zmian w strategii EBC i powtórzył swoje ostrzeżenia, że zakupy obligacji na dużą skalę mogą zatrzeć granicę między polityką pieniężną a fiskalną. - Im szerzej interpretujemy nasz mandat, tym większe jest ryzyko, że uwikłamy się w politykę i przeciążymy zbyt wieloma zadaniami – powiedział Weidmann.

Z kolei Francois Villeroy de Galhau, prezes Banku Francji zasygnalizował już, że jest otwarty na pozwolenie na wzrost inflacji powyżej celu EBC.

Lagarde przyznała, że ceny w regionie spadną w nadchodzących miesiącach, ale twierdzi, że powinny one ponownie wzrosnąć na początku 2021 r. Może to być jednak niewystarczające dla niektórych decydentów, którzy zaczęli mówić o potrzebie dalszego dostosowywania strategii EBC do obecnej sytuacji w gospodarce.

Przypomnijmy, że w sierpniu w strefie euro odnotowano inflację na poziomie -0,2 proc. To pierwsza deflacja w regionie od 2016 r. Miesiąc wcześniej inflacja wyniosła 0,4 proc.