Komisja Nadzoru Finansowego dzisiaj jednogłośnie zezwoliła na połączenie Łódzkiego Banku Spółdzielczego (przejmujący) z BS w Bełchatowie, BS w Krośniewicach oraz BS w Strykowie (banki przejmowane). Połączenie odbywa się za zgodą czterech banków wyrażoną w stosownych uchwałach podjętych przez ich organy statutowe. Wszystkie te banki są uczestnikami Spółdzielczego Systemu Ochrony SGB.

KNF podała, że organy statutowe łączących się banków zidentyfikowały najważniejsze szanse i bariery dalszego rozwoju. W wyniku tej analizy, zostały podjęte działania w kierunku połączenia, którego celem jest utworzenie wspólnej instytucji. „W wyniku połączenia powstanie podmiot, który dzięki wykorzystaniu wzajemnego know-how oraz efektu synergii, zdolna będzie zaoferować właściwie skomponowany – nowoczesny i odpowiadający potrzebom klientów, wachlarz usług bankowych, po konkurencyjnych cenach. Jednocześnie bank będzie kontynuował usprawnianie metod zarządzania, w celu stałego podnoszenia efektywności wykorzystania lokalnych środków finansowych” – podała KNF.

Dodała, że w sytuacji postępującego rozwoju nowoczesnych technologii oraz wzrostu oczekiwań klientów dotyczących udostępniania przez banki coraz nowszych i bardziej zaawansowanych rozwiązań w tym zakresie, a także w obliczu rosnących wymagań stawianych bankom, w szczególności w zakresie ekonomicznym, technologicznym, jak i regulacyjnym, przyjmuje z uznaniem inicjatywy łączeniowe banków spółdzielczych „skutkujące tworzeniem silnych i bezpiecznych podmiotów. Łączenia banków spółdzielczych pozwalają na zapewnienie pełnej palety usług klientom oraz utrzymanie silnej pozycji rynkowej przez instytucje bankowe zdolne sprostać obecnym i przyszłym wyzwaniom” – dodano.

Parę tygodni temu KNF wyraziła zgodę na połączenie BS w Jędrzejowie (jako przejmującym) z BS w Sędziszowie (przejmowany). Ostatnio takich ruchów przybywa, ale sektor ten jest wciąż bardzo mocno rozdrobniony. Na koniec lutego funkcjonowało 529 banków spółdzielczych (31 mniej niż pięć lat temu, do czego przyczyniły się głównie wzajemne fuzje) przy sumie bilansowej sektora wynoszącej 171 mld zł. Dla porównania banków komercyjnych jest 29, a ich łączny bilans to 2,14 bln zł.