„Na IV kwartał banki przewidują łagodzenie polityki kredytowej oraz niewielki wzrost popytu we wszystkich kategoriach kredytów dla przedsiębiorstw i gospodarstw domowych" – napisano w raporcie podsumowującym ankietę NBP „Sytuacja na rynku kredytowym".

W przypadku kredytów dla firm oczekiwania na IV kwartał to głównie złagodzenie polityki kredytowej we wszystkich segmentach kredytów dla przedsiębiorstw, przy czym silniejsze w odniesieniu do sektora MSP (45 proc. i 12 proc.). W segmencie kredytów dla dużych przedsiębiorstw pojedyncze banki planują niewielkie złagodzenie polityki (9 proc.). Banki oczekują, że wraz z zakończeniem się publicznych programów pomocowych zwiększy się popyt na kredyt ze strony dużych (36 proc. i 45 proc.) oraz małych i średnich przedsiębiorstw (39 proc. i 12 proc.). Zaobserwowano, że po zacieśnieniu polityk kredytowych wiosną ostatnio był brak zauważalnych zmian polityki wobec dużych przedsiębiorstw oraz nieznaczne złagodzenie kryteriów wobec małych i średnich przedsiębiorstw motywowane głównie pogorszeniem się sytuacji gospodarczej, w tym branż szczególnie wrażliwych na oddziaływanie pandemii. Zwiększano marże kredytowe i wymogi dotyczące zabezpieczenia kredytu.

Wobec kredytów mieszkaniowych oczekuje się w IV kwartale dalszego, choć nieznacznego łagodzenia polityki kredytowej (17 proc.) i kontynuacji wzrostu popytu na kredyty mieszkaniowe (42 proc.). W ostatnich miesiącach w tej kategorii kredytów następowało łagodzenie kryteriów polityki kredytowej; choć banki podnosiły marże kredytowe, przy jednoczesnym obniżeniu wysokości wymaganego udziału własnego.

W przypadku kredytów konsumpcyjnych oczekiwania na IV kwartał to zmiana kierunku polityki kredytowej i nieznaczne jej złagodzenie (29 proc.) oraz dalszy wzrost popytu na kredyty konsumpcyjne (46 proc.). W ostatnich miesiącach dochodziło do zaostrzenia kryteriów polityki kredytowej przy jednoczesnym dużym zróżnicowaniu decyzji poszczególnych banków; zmiana niektórych warunków udzielania kredytów m.in. podniesienie pozaodsetkowych kosztów kredytu, ale również zwiększenie maksymalnej kwoty kredytu.

Ankieta została przeprowadzona na początku października 2020 r. wśród 24 banków, których łączny udział należności od przedsiębiorstw i gospodarstw domowych w portfelu sektora bankowego wynosi około 89 proc. Skoro bankowcy wypełniali ankiety na początku października, to oznacza, że wpływ przyśpieszającej pandemii w ostatnich tygodniach i obostrzeń gospodarczych mógł nie zostać odpowiednio uwzględniony. Może się więc okazać, że faktyczne zmiany w polityce kredytowej będą zmierzały ku jej zaostrzeniu, gdyby nastąpił wzrost ryzyka gospodarczego i niepewności oraz pogorszyłaby się kondycja firm i samych banków.