BNP Paribas chce się podzielić zyskiem z akcjonariuszami

Mimo dużych kosztów kredytów w CHF, bank zakończył miniony rok na dużym plusie. I planuje przeznaczyć z tego zysku 504 mln zł na dywidendy.

Publikacja: 01.03.2024 14:44

BNP Paribas

BNP Paribas

Foto: Adobestock

- Wyniki uzyskane w 2023 r. są na miarę naszych możliwości, ale nie na miarę naszych aspiracji – komentował Przemysław Gdański, prezes BNP Paribas podczas piątkowej konferencji prasowej. Jak wyjaśniał, „możliwości” wyznacza obecnie problem kredytów frankowych, a "aspiracje" to uzyskania na trwałego potencjału rozwojowego.

110 proc. pokrycia portfela

Rzeczywiście kredyty w CHF były bardzo dużym obciążeniem dla banku w minionym roku. Tylko w IV kwartale rezerwy na ryzyko prawne tych kredytów wyniosły nieco ponad 1 mld zł, a w całym 2023 r. – niemal 2 mld zł. Władze banku tłumaczą, że tak duże rezerwy wynikały przede wszystkim z aktualizacji szacunków prognozowanej liczby pozwów i ugód zawieranych z klientami. Liczba zawartych ugód wyniosła 3 567 na koniec 2023 r. wobec 1142 na koniec 2022 r. Liczba pozwów wzrosła odpowiednio do 5701 z 3470.

Czytaj więcej

Sześć banków pod lupą UOKIK. Dlaczego ofiary nie odzyskują pieniędzy?

Pocieszeniem może być jedynie to, że poziom pokrycia rezerwami całego aktywnego portfela kredytów CHF wzrósł do niemal 111 proc. z 46 proc. rok wcześniej. Zdaniem prezesa Gdańskiego, po rekordowych w 2023 r. odpisach na portfel kredytów CHF poziom rezerw nie będzie już tak wysoki, choć to wciąż nie koniec ich tworzenia.

Strata w IV kwartale, zysk w całym roku

W efekcie wysokich rezerw CHF, BNP Paribas BP w IV kwartale 2023 roku odnotował 381 mln zł straty. Okazała się ona wyższa od oczekiwań, analitycy spodziewali się 342 mln zł na minusie. W całym 2023 roku zysk netto grupy wyniósł 1,01 mld zł, czyli był o ok. 130 proc. większy niż w 2022 r. Wskaźnik zwrotu na kapitale (ROE) wynosi 8,2 proc.

Wynik odsetkowy banku w czwartym kwartale był wyższy od oczekiwań analityków i wyniósł 1,4 mld zł, co oznacza wzrost o 17 proc. rok do roku i o 4 proc. kwartał do kwartału. Marża odsetkowa w 2023 roku wzrosła do 3,43 proc. z 2,46 proc. w 2022 roku.

Wynik z opłat i prowizji wyniósł 291 mln zł i był zgodny z oczekiwaniami rynku.

Czytaj więcej

Więcej banków z rezerwami blisko 100 proc. portfela

Będzie dywidenda. Na wypłatę ponad 500 mln zł

Mimo straty w IV kwartale, wyniki finansowe w 2023 r. banku okazały się na tyle dobre, by podzielić się nimi z akcjonariuszami.

- BNP Paribas Bank Polska planuje wypłatę dywidendy z zysku za 2023 rok – powiedział prezes Gdański. – Naszą intencją jest to, by bank był bankiem trwale dywidendowym – podkreślał.

Bank informował, że chce przeznaczyć na dywidendę z zysku netto za 2023 rok 504 mln zł, co daje 3,41 zł dywidendy na akcję. Ostateczna decyzja o podziale zysku netto za 2023 r. zostanie podjęta przez walne zgromadzenie banku.

Banki
Miotła kadrowa dotarła do Banku Pekao. Powołano nową radę nadzorczą
Banki
Szwajcaria nie chce powtórki z bankructwa Credit Suisse
Banki
EBOR wyszedł zdecydowanie spod kreski w 2023 roku
Banki
Kredyty nadal po staremu. Rząd chce dalej analizować alternatywę dla WIBOR-u
Materiał Promocyjny
Jak kupić oszczędnościowe obligacje skarbowe? Sposobów jest kilka
Banki
Zadżumiony biznes z Rosją dzięki USA. Światowe banki odmawiają obsługi