Banki udzieliły w październiku 10,9 tys. kredytów mikroprzedsiębiorcom o wartości 1,56 mld zł. To mniej odpowiednio o 35 proc. i 22 proc. niż rok temu. Optymizmu nie przynosi porównanie do września – liczba kredytów spadła w takim ujęciu o 4 proc., pod względem wartości urosła o 1 proc. Nadal słabo wypada statystyka od początku roku: udzielono 109,3 tys. kredytów o wartości 14,35 mld zł. To mniej niż rok temu odpowiednio o 32 proc. i 28 proc. – wynika z danych Biura Informacji Kredytowej.

W październiku porównaniu do ubiegłego roku w ujęciu liczbowym banki przyznały o 42 proc. mniej kredytów w rachunku bieżącym, o 29 proc. mniej obrotowych oraz o 26 proc. inwestycyjnych. Spadła także wartość udzielonych w październiku. Kredytów: inwestycyjnych o 33 proc., obrotowych o 21 proc. i kredytów w rachunku bieżącym o 13 proc.

Październikowy odczyt indeksu jakości kredytów mikroprzedsiębiorców wyniósł 3,83 proc. w ujęciu wartościowym. W porównaniu do września poprawił się (spadł) ogólny indeks jakości (-0,34). Również indeks polepszył się (spadł) w okresie 12 miesięcy o (-1,79). „Obecnie pozytywnym zjawiskiem jest jego polepszenie pomimo niekorzystnego stałego trendu pogarszania się od czterech lat. Osiągnął on w październiku najniższą (najlepszą) wartość od 2016 r. Źródłem polepszenia są dwa czynniki: tarcze finansowe pozwalające zachować płynność finansową w obliczu spadku sprzedaży oraz korzystanie z wakacji kredytowych” – podało BIK. 

Zmiana wartości Indeksu w okresie 12 miesięcy jest jednak zróżnicowana co do wartości. Najwyższe polepszenie o (-3,02) wystąpiło w przypadku kredytów obrotowych oraz inwestycyjnych (-2,03). Najniższe w przypadku kredytów w rachunku bieżącym (-0,52). Najgorzej (najwyższy poziom wskaźnika) w październiku spłacane były kredyty przez firmy handlowe – w październiku wartość indeksu wyniosła 4,26 proc. Przez rok indeks polepszył się (spadł) dla wszystkich czterech branż, najwięcej w usługach o (-2,31). Najlepszy (najniższy) odczyt w październiku odnotował z sektora budowlanego i wynosił on tylko 2,67 proc.