Największy kredytodawca w Polsce ponosi też największe w Polsce koszty wakacji kredytowych. Wyniosły one 3,1 mld zł, przy założeniu 63-proc. partycypacji klientów, co negatywnie wpłynęło na wyniki banku za III kwartał.

I tak, wynik odsetkowy w III kwartale wyniósł jedynie 816 mln zł (okazał się zbliżony do oczekiwań rynkowych), co oznacza spadek rok do roku o 67 proc. i 78 proc. kw/kwk. Ale wynik odsetkowy skorygowany o wakacje kredytowe to aż 3,16 mld zł.

Kwartalna marża odsetkowa z uwzględnieniem efektu wakacji kredytowych spadła do 84 pb, z 383 pb w II kwartale.

Wynik z prowizji wyniósł w III kw. 1282 mln zł (był zbliżony do oczekiwań rynku) i wzrósł r/r o 14 proc. o 3 proc. kw/kw.

Saldo rezerw wyniosło w III kw. br. 460 mln zł, a koszty ryzyka sięgnęły 60 pb. wobec 33 pb w II kw. Po 9 miesiącach br. koszty ryzyka to 58 pb, PKO BP poinformował też, że nie zawiązał w III kwartale rezerw na ryzyko prawne kredytów we frankach szwajcarskich, choć było to oczekiwane przez rynek. Za to bank podaje, że do końca września zawarł 17,48 tys. ugód z klientami indywidualnymi posiadającymi kredyty frankowe. z czego nieco ponad 17 tys. zawarto w postępowaniu mediacyjnym, a 419 w toku postępowań sądowych.

Po uwzględnieniu innych obciążeń (takich tak składki na Fundusz Wsparcia Kredytobiorców, czy system ochrony banków), strata netto grupy PKO BP w III kw. br. wyniosła 237 mln zł wobec 1258 mln zł zysku w III kw. 2021 r. Rynek oczekiwał ok. 359 mln zł na minusie. Po wyłączeniu pozycji nadzwyczajnych wynik netto w III kw. sięgnąłby 2,37 mld zł.

W okresie I-III kw. 2022 r. zysk PKO BP wyniósł 1,6 mld zł (bez wakacji kredytowych byłoby to niemal 6 mld zł na plusie). wobec 3,67 mld zł rok wcześniej.

PKO BP, podobnie jak cały sektor, odnotował spadek popytu na hipoteki i wzrost zapotrzebowania na kredyt ze strony przedsiębiorstwa. Wolumen kredytów mieszkaniowych spadł kwartał do kwartału o 3,3 proc. do 107 mld zł, wolumen kredytów w bankowości detalicznej i prywatnej wzrósł kw/kw o 0,8 proc. do 32,5 mld zł, a w segmencie „firmy i przedsiębiorstwa” oraz „korporacje” – odpowiednio wzrost o 1 proc. do 36 mld zł oraz o 6 proc. do 66,5 mld zł.

Czytaj więcej

Optymistyczne prognozy PKO BP dla gospodarki. Recesja co najwyżej techniczna