Bank podał w swoim raporcie, że do spadku zysku netto w II kwartale 2022 r. przyczyniały się przede wszystkim koszty Systemu Ochrony Instytucjonalnej, wzrost rezerw na kredyty hipoteczne CHF oraz jednorazowy wzrost kosztów operacyjnych.

W całym pierwszym półroczu 2022 r. zysk netto wyniósł 1,37 mld zł w porównaniu do 850 mln zł w pierwszej połowie 2021 r.

Wynik odsetkowy banku w II kwartale to 2,57 mld zł i był zgodny z oczekiwaniami analityków i o 92 proc. wyższy niż rok wcześniej. Marża odsetkowa netto w II kw. wzrosła do 4,12 proc. z 3,44 proc. w I kwartale.

Wynik z prowizji wyniósł 716 mln zł i był zgodny z szacunkami rynku i wzrósł o 6 proc. rok do roku.

Odpisy (bez rezerw na kredyty CHF) wyniosły w okresie II kw. 2022 r. 222 mln zł (powyżej oczekiwań rynkowych). Rezerwy na ryzyko prawne walutowych kredytów wyniosły w pierwszym półroczy 419 mln zł. Rezerwa na wpłatę do funduszu pomocowego Systemu Ochrony instytucjonalnej obciążyła wynik banku w wysokości 440 mln zł brutto.

Ogólne koszty administracyjne sięgnęły 1,58 mld zł, rosnąc rok do roku o 64 proc.

Koszty ryzyka banku w II kw. 2022 r. wyniosły 118 pb., a bez uwzględnienia rezerw na portfel hipotek CHF są na poziomie 51 pb.

Pekao podało również, że kredyty ogółem wzrosły o 6 proc. w porównaniu z II kwartałem zeszłego roku, w tym kredyty detaliczne są na poziomie ubiegłorocznym, a kredyty korporacyjne wzrosły 12 proc. Nowa sprzedaż kredytów hipotecznych spadła do 1,03 mld zł z 1,49 mld zł w I kwartale.

Całkowita baza depozytowa wzrosła o 6 proc. w ciągu roku, oszczędności detaliczne spadły o 3 proc. a depozyty korporacyjne oraz emisje własne wzrosły o 17 proc.