– Pierwszy kwartał był dla nas biznesowo bardzo dobry. Mocno zwiększyliśmy nasz wynik odsetkowy. Zauważalne było w pierwszym kwartale odreagowanie w kredytach dla firm, kontynuowaliśmy rozwój naszych cyfrowych kanałów, a koszty były utrzymane pod ścisłą kontrolą, co przełożyło się na skokowy wzrost zysku netto. W związku ze zmianami w otoczeniu gospodarczym, zakładamy, że wkrótce zaktualizujemy strategiczne cele finansowe – skomentował Leszek Skiba, prezes Banku Pekao.

Wynik odsetkowy banku w I kwartale wyniósł 2,07 mld zł, co oznacza wzrost o 55 proc. rok do roku. Marża odsetkowa osiągnięta wyniosła 3,44 proc. i była wyższa o 1,15 pkt proc. rok do roku. Z kolei wynik z prowizji wyniósł 705 mln zł i był wyższy o 15 proc. rok do roku.

Na uwagę zasługuje wzrost wolumenów kredytowych w segmencie dla biznesu. W przypadku dużych korporacji wzrost wolumenu kredytów wyniósł 9 proc., a w przypadku firm z segmentu MŚP i MID 22 proc.

Koszty ryzyka w I kwartale 2022 r. wyniosły 0,30 proc. i były niższe o 0,11 pkt proc. rok do roku. Bank poinformował, że podwyższone ryzyko występuje dla kredytów udzielonych przez bank w latach 2020-2021 ze względu na dynamiczny wzrost stóp od daty ich udzielenia. Stanowią one 26 proc. portfela. Dla kredytów starszych jest mniejsze ryzyko ze względu na wyższe stopy procentowe i znaczny wzrost realnych wynagrodzeń.