Nowy program, który oczekuje jeszcze na zatwierdzenie przez Radę Dyrektorów EBI, ma na celu finansowanie rozwoju infrastruktury społecznej niezbędnej do świadczenia usług publicznych na rzecz uchodźców, w tym mieszkań, szkół, szpitali i przedszkoli. Oprócz wsparcia finansowego, władze lokalne w państwach członkowskich UE otrzymają bezpłatną pomoc techniczną umożliwiającą szybką ocenę lokalnych potrzeb oraz zaplanowanie, ustalenie priorytetów i przygotowanie odpowiednich inwestycji.

Rada Dyrektorów EBI zatwierdziła już jeden pakiet solidarnościowy EBI dla Ukrainy 4 marca 2022 roku, w ramach którego bank UE udzielił rządowi Ukrainy pilnego wsparcia płynnościowego w wysokości 668 mln euro. Ponadto EBI pracuje nad zapewnieniem dalszego finansowania, które umożliwi rządowi Ukrainy ciągłe świadczenie najważniejszych usług publicznych dla obywateli, którzy pozostali w kraju. Środki te mają być przeznaczone na wsparcie projektów transportowych, energetycznych, w zakresie rozwoju miejskiego i cyfrowych. Stanowią one część pakietu solidarnościowego dla Ukrainy przygotowanego we współpracy z Komisją Europejską.

- Wszyscy jesteśmy zdruzgotani straszliwymi okrucieństwami wyrządzonymi Ukrainie i jej mieszkańcom, których miliony uciekają ze swojego kraju w poszukiwaniu pokoju i bezpieczeństwa. Horror, którego jesteśmy świadkami, wzmacnia naszą determinację do działania – powiedział prezes EBI Werner Hoyer.

EBI zobowiązał się do udzielenia wsparcia podczas światowej akcji zbierania funduszy na rzecz uchodźców i wysiedleńców w Ukrainie, „Stand Up for Ukraine – Razem dla Ukrainy”, zainicjowanej w Warszawie przez Komisję Europejską, rząd Kanady i międzynarodową organizację społeczeństwa obywatelskiego Global Citizen.

Czytaj więcej

Johnson z niezapowiedzianą wizytą w Kijowie