Badania mają na celu sprawdzenie jaka jest pozycja rynkowa poszczególnych banków w zakresie standardów jakości bankowości MSP na tle liderów rynku. Badanie koncentruje się wokół oceny zdolności do budowy relacji i zaufania oraz oceny na ile te relacje przekładają się na decyzje małych i średnich przedsiębiorców w zakresie wyboru instrumentów finansowych. Projekt prowadzi Instytut Badań nad Demokracją i Przedsiębiorstwem Prywatnym działający przy Krajowej Izbie Gospodarczej. „Rzeczpospolita" jest patronem medialnym badania.

Ma ono sprawdzić umiejętności pracowników banków (doradców klienta) w zakresie obsługi MSP. Chodzi o takie cechy jak nawiązywanie kontaktów, dobra organizacja pracy z klientem, rzetelne i pełne przedstawienie oferty trafiającej w potrzeby klienta, budowa zaufania, formułowanie korzyści i operowania językiem biznesu, łatwość i intuicyjności stosowania instrumentów i narzędzi, zaangażowanie i skuteczności w dążeniu do celu.

W ramach badania są realizowane 4 scenariusze, każdy w dwóch wariantach. Scenariusze obejmują działalność produkcyjną, usługową i handlową. Testowane są instrumenty z zakresu bankowości transakcyjnej, kredytowej i obsługi dużej liczby klientów. Placówkę banku może odwiedzić m.in. biznesmen prowadzący start-up, osoba samozatrudniona, inwestor, eksporter czy przedsiębiorca planujący relokację biznesu, który będzie chciał poznać ofertę banku. Przykładowo w ramach badania jest sprawdzana przejrzystość i funkcjonalność systemów transakcyjnych, jakość pracy doradców (obsługi klienta), satysfakcja klienta. Każdy tajemniczy przedsiębiorca oprócz uruchomienia w banku usług transakcyjnych jest zainteresowany jednym lub dwoma aktywnymi produktami bankowymi, stwarzającymi duże wymagania wobec banku, w tym tymi, które są kluczowe dla banku. Tajemniczy przedsiębiorcy rozmawiają z wybranymi pracownikami banków (odpowiedzialnymi za obszar, którego dotyczy sprawa danego przedsiębiorcy), rozpoznają środowisko bankowe i na tej podstawie sformułują oceny poszczególnych zakresów bankowości przedsiębiorstw. Tak przeprowadzone badanie uczestników dostarczy wiedzy o jakości usług bankowych poszczególnych banków/oddziałów i oferty skierowanej do małych i średnich przedsiębiorców.

Każdy bank uczestniczący w badaniu otrzyma rekomendacje zespołu konkursowego w zakresie usprawnienia swojego systemu jakości w ramach bankowości przedsiębiorstw. Te twarde elementy, po ich wdrożeniu znacząco wpłyną na zwiększenie skuteczności banków w zakresie bankowości przedsiębiorstw. Badanie „tajemniczych przedsiębiorców" zostanie zakończone do 30 września br. Rozstrzygnięcie konkursu planowane jest do 31.10.br., a gala finałowa 25.11.2016 r.