To złota moneta o nominale 500 zł oraz srebrna o nominale 50 zł. Monety przedstawiające Jana Kazimierza Wazę są osiemnastym tematem w serii „Skarby Stanisława Augusta” emitowanej od 2013 r. Ta kolekcja jest odwzorowaniem słynnej osiemnastowiecznej serii medalierskiej z wizerunkami królów Polski, wykonanej na zlecenie króla Stanisława Augusta Poniatowskiego. Seria kolekcjonerska NBP będzie obejmowała 24 wizerunki monarchów – 23 z oryginalnej serii medalierskiej oraz dodatkowo portret Stanisława Augusta.

Na rewersie najnowszych monet znajduje się przeniesione z medalu popiersie króla (według obrazu pędzla Marcella Bacciarellego) profilem w lewo. Na awersie monet został umieszczony tekst z rewersu medalu (w tłumaczeniu): Drugi syn Zygmunta III z Konstancji Austriaczki, przez 20 lat walcząc dzielnie ze zmiennym szczęściem, po wojnach z Kozakami, Tatarami, Szwedami, Moskwą, Węgrami i – o zgrozo – z Polakami, zniechęcony nieszczęściami złożył koronę królewską. Umarł bezdzietny w Nevers we Francji roku pańskiego 1672, mając lat 61, dnia 16 grudnia.

Złota moneta o nominale 500 zł została wyemitowana w nakładzie do 600 sztuk i można ją nabyć w cenie 18 000 zł brutto. Nakład srebrnej monety o nominale 50 zł wynosi do 5 000 sztuk, a cena – 750 zł brutto.