ING Bank Śląski potwierdził, że od poniedziałku, 25 października, będzie oferował możliwość zamiany kredytu hipotecznego indeksowanego kursem CHF na kredyt złotowy, tak jakby od momentu jego uruchomienia był on udzielony w polskiej walucie. To warunki zgodne z zasadami nakreślonymi przez przewodniczącego Komisji Nadzoru Finansowego.

Bank udostępni klientom możliwość złożenia wniosku o mediację poprzez Centrum Mediacji Sądu Polubownego przy KNF. Proces ten będzie bezpłatny. Klienci będą mogli składać wnioski o mediację poprzez bankowość internetową Moje ING lub stronę internetową banku.

Na początku roku ING BSK poinformował o zawiązaniu kolejnych rezerw na hipoteki frankowe, który wart jest niecałe 900 mln zł brutto (to tylko niewielka część, bo około 0,6 proc. jego portfela kredytów). Łącznie zawiązane rezerwy stanowią ponad 35 proc. frankowych kredytów. To powinno spowodować, że bank nie będzie ponosił już kosztów wynikających z objęcia ugodami hipotek frankowych.

Czytaj więcej

Sceptycyzm rynku wobec PKO BP

Z mediacji mogą skorzystać klienci, którzy mają w banku mieszkaniowy kredyt hipoteczny lub mieszkaniowy kredyt budowlano-hipoteczny indeksowany kursem CHF z przeznaczeniem na własne cele mieszkaniowe, z wyłączeniem pożyczek hipotecznych oraz kredytów, gdzie jednym z celów kredytowania była konsolidacja zobowiązań innych niż mieszkaniowe. Umowę o mediację można podpisać wyłącznie dla jednego z posiadanych aktywnych kredytów mieszkaniowych. Wniosek będzie można złożyć w każdej chwili od momentu uruchomienia możliwości mediacji. Cały proces odbywa się zdalnie. Podpisanie ugody nastąpi w oddziale banku.

Na czym polega ugoda? Kredyt zostanie przeliczony od dnia jego uruchomienia, przy założeniu, że był on od początku kredytem udzielonym w polskich złotych. Konwersja nastąpi na zasadach przedstawionych przez Przewodniczącego Komisji Nadzoru Finansowego. Szczegółowe zasady rozliczenia kredytu oraz ustalenie rodzaju oprocentowania na przyszłość (okresowo stałe lub zmienne) będą przedmiotem ustaleń w procesie mediacji przed KNF.